PGD KRAŠČI
KRAŠČI 69
9261 CANKOVA
pgd.krasci@gmail.com
DŠ: 18681107
TRR: SI56 0235 4001 1357 427

KRONIKA PGD KRAŠČI


2021

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

Tudi leto 2021 je na žalost zaznamovala epidemija koronavirusa in z njim povezani ukrepi. Tekom leta zaradi epidemije ni bilo organiziranih nobenih prireditev, obletnic, prevzemov gasilske opreme, katerih bi se udeležili. 16. in 17. 4. 2021 smo organizirali že peto pobiranje starega železa in odpadnih kovin po vasi Krašči. Sodelovalo je trinajst članov, ki so bili razdeljeni v dve skupini. Nabrali smo največ odpadnih kovin v vseh letih zbiranja  (10.864 t. železa, 2.477 t. pločevine, 0,229 t. akumulatorjev, 0,031 t. bakra, 0,005 t. svinca, 0,021 t. medenine, 0,059 t. aluminija, 0,029 t. nerjavnega jekla) v skupni teži 13.715 t. in skupni vrednosti 2.873,69€. Ker za praznik dela ni bilo organiziranih kresovanj, smo se odločili, da drugič organiziramo budnico po vasi za 1. maj, ki je odmevala z našega gasilskega vozila. 30. 5. 2021 smo se v Domajincih udeležili skupščine GZ Cankova. Junija sta dva naša člana pomagala pri snemanju videospota za skupino Baladero z izposojo kajakov in pomočjo pri pripravi le teh. 5. 6. 2021 sta 2 naši mladinki (Tjaša Ficko in Zarja Bertalanič), kot posojeni tekmovalki ekipi PGD Pertoča na državnem mladinskem gasilskem v Celju osvojili odlično 6. mesto. 5. 6. 2021 smo se tudi prvič po omilitvi ukrepov zaradi epidemije srečali operativni člani, mladinci, pionirji in mentorji. Imeli smo prve vaje v letu, preizkusili smo opremo in imeli vaje z GRČ-2 na Ledavskem jezeru. Šele 12. 6. 2021 smo lahko organizirali 76. redni letni občni zbor, ki je bil združen s pregledom društva. Na skupnem pregledu društva in občnem zboru je sodelovalo 49 članov društva in vaščanov, med temi je bilo prisotnih 6 otrok mlajših od 6 let. Po občnem zboru smo imeli še piknik za vse prisotne. Na žalost smo sodelovali tudi pri pogrebu našega dolgoletnega člana Kosednar Mihaela. Kot zadnje dejanje v letu je bil raznos koledarjev po vasi, ki so ga opravili štirje člani. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2021 smo se na skupnih sejah upravnega odbora in poveljstva PGD Krašči sestali samo enkrat, zaradi epidemije smo se za koordinacijo vseh aktivnostih večkrat slišali po telefonu.

 

POVELJSTVO:

Tudi v operativnem delovanju društva je leto 2021 je zaznamovala epidemija koronavirusa in z njim povezani ukrepi. Tako je v obdobju epidemije odpadlo občinsko gasilsko tekmovanje in večino ostalih tekmovanj. 12. 6. 2021 smo imeli pred Občnim zborom pregled društva, ki je bil prilagojen zaradi epidemije in je potekal brez ocenjevanja. Na pregledu društva se je pregledala vsa razpoložljiva oprema, člani A so opravili trodelni napad, pionirji pa so pokazali vajo z vedrovko in vajo razvrščanja. Udeležba na pregledu društva je bila zelo dobra.

Vaja GZ Cankova ob mesecu požarne varnosti je bila 24. 10. 2021 v dopoldanskih urah, organizirali so jo v PGD Domajinci. Scenarij vaje je bil, da gori gospodarsko poslopje v Topolovcih 2. Vaje smo se udeležili z 10 gasilci. Izvozili smo z GV-1 in osebnimi vozili. Naša naloga na vaji je bila, da smo z motorno brizgalno podaljšali verigo dobave vode s potoka Ledava in da smo razvili 2 napada na zahodni del gospodarskega poslopja. Naš prispevek k vaji je bil dober, saj smo vse postopke opravili brez napak (alarmiranje, komunikacija, delo v verigi in v napadu). Takoj po vaji smo šli še očistit betonske cevi v dolžini 15 metrov, ki so položene ob slačilnicah KMN Jezero in je v njih bil nanošen gramoz. Tako smo z jezera s pomočjo motorne brizgalne črpali vodo in z dvema C napadalnima skupinama čistili betonski propust.

V letu 2021 smo imeli eno intervencijo: 27. 11. 2021 smo bili ob 20:10 s strani vaščana Krašč, ki se je pripeljal do podrtega drevesa na cesti, preko mobilnega telefona obveščeni, da podrto drevo onemogoča promet na obeh pasovih regionalne ceste Krašči–Domajinci in bi ga bilo potrebno s tehničnim posegom odstraniti z cestišča. Zato so se 4 operativci (Domiter Boštjan, Bertalanič Matej, Domiter Janez, Jernej Pečič) slišali po telefonu se samo aktivirali in se odpravili v gasilski dom. Ob 20:22 smo javili na Re-CO, da izvažamo na kraj dogodka, da odstranimo drevo. Izvozili smo z vozilom GV-1 s svetlobnimi znaki ter 4 gasilci. Med tem časom je bil že tudi obveščen Re-CO Murska sobota, ki je napotil Cestno podjetje Murska Sobota, da odstrani drevo. Ob prihodu na kraj intervencije si je vodja intervencije prvo ogledal stanje. Ugotovil je, da drevo ovira promet na obeh pasovih in vozila niso mogla mimo. Enemu gasilcu je bilo odrejeno, da sam kraj zavaruje z osvetljenim gasilskim vozilom GV-1, ki je bilo namenjeno kot protinaletno vozilo in je varovalo gasilce med delom. Drugemu gasilcu, ki ima tečaj za varno delo z motorno žago pa, da  vzame motorno žago in razžaga deblo.  Deblo in veje so gasilci umaknili s ceste v jarek ter na koncu očistili cestišče. Med samim čiščenjem-pometanjem se nam je še pridružil delavec z CP Murska Sobota, ki nam je pomagal končati čiščenje. Ob 20:39 smo javili v Re-CO, da smo zaključili z intervencijo in da odpravljamo v gasilski dom. Po prihodu v gasilski dom ob 20:41 smo obvestili Re-CO, da smo uvozili v garažo. Nato smo pospravili in očistili opremo, ter jo pripravili za naslednjo intervencijo. Delo gasilcev je potekalo v skladu s pravili gasilske službe, hitro, usklajeno predvsem pa varno. Vsi gasilci so bili v zaščitnih oblekah (operativec, ki je žagal podrto drevo je imel tečaj za varno delo z motorno žago) poškodovan ni bil nihče, prav tako ni bilo poškodb na orodju in opremi.

V letu 2021 se nismo udeležili nobenega izobraževanja.

Društvo je v letu 2021 nabavilo desko za reševanje na vodi in dva kompleta gasilske zaščitne obleke z gasilsko čelado, podkapo, rokavicami in škornji.

 

2020

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

Leto 2020 je zaznamovala epidemija koronavirusa in z njim povezani ukrepi. 15. 2. 2020 smo imeli 75. redni letni občni zbor, nato so ukrepi za preprečevanje epidemije močno posegli v delovanje društva. Marca smo raznosili maske po vasi, ki jih je nabavila Občina Cankova. Tekom leta zaradi epidemije ni bilo organiziranih nobenih prireditev, obletnic, prevzemov gasilske opreme... Ker za praznik dela ni bilo organiziranih kresovanj, smo se odločili, da prvič organiziramo budnico po vasi za 1. maj, ki je odmevala z našega gasilskega vozila. Maja smo tudi opravili pregled GRČ-2, ki velja dve leti. 20. 6. 2020 smo skupaj z GZ Cankova organizirali redno letno skupščino GZ Cankova, ki je bila prestavljena z marca na ta datum. Na skupščini GZ Cankova je bilo cca. 50 udeležencev. Novembra smo dobili v podpis pogodbo za dodelitev sredstev za nakup deske za reševanje na ledu in na vodi s strani Zavarovalnice Triglav. Pred podpisom pogodbe smo imeli sejo UO, ki je sklenil, da moramo poskrbeti za dodatna sponzorska sredstva za nabavo deske za reševanje na ledu in na vodi in da ne sme lasten vložek PGD Krašči preseči 500,00€. Dodatna sponzorska sredstva smo tudi pridobili in tako bo deska za reševanje na ledu in na vodi dobavljena v začetku leta 2021. Na žalost smo sodelovali pri pogrebu enega gasilska tovariša, ko so še epidemiološke razmere tako sodelovanje dovoljevale. Kot zadnje dejanje v letu je bil raznos koledarjev po vasi, ki sta ga opravila dva člana ob upoštevanju strogih epidemioloških navodil za preprečevanje širjenja koronavirusa. V PGD Krašči smo se tudi odločili, da vsakemu gospodinjstvu namenimo, ob raznosu koledarjev, pet zaščitnih kirurških mask. Za izvedbo aktivnosti, ki so bile v letu 2020 smo se na skupnih sejah upravnega odbora in poveljstva sestali samo 3 krat od tega 1 krat na korenspodenčni  seji.

 

POVELJSTVO:

Tudi v operativnem delovanju društva je leto 2020 je zaznamovala epidemija koronavirusa in z njim povezani ukrepi. Tako je v obdobju epidemije odpadel pregled društva, občinsko gasilsko tekmovanje in vsa ostala tekmovanja. V letu 2020 smo imeli v PGD Krašči tri intervencije:

14. 6. 2020 smo bili ob 1712 preko gasilskih pozivnikov obveščeni o poplavljeni hiši v Kraščih 79. Ob pregledu kraja dogodka je bilo ugotovljeno, da je meteorna voda zalila del hiše in da še ogroža dodatno hišo meteorna voda nad hišo, ki teče skozi vrt. Z intervencijo smo izčrpali meteorno vodo, ki je še ogrožala hišo in jo preusmerili v jarek, ter odstranili vodo iz bivalnih prostorov. Sodelujoči PGD Krašči na intervenciji: Anton Volf, Bertalanič Matej, Domiter Boštjan, Drago Volf, Franc Gomboc, Goran Horvat, Mihael Malačič, Šipoš Štefan, Tomaž Ficko.

V nedeljo 14.6.2020 je občino Cankova nekaj minut pred 17 uro popoldan zajelo neurje z močnim dežjem. Pri tem je meteorna voda zalila nekaj kleti in dvorišč stanovanjskih objektov ter nanosila veliko blata in mulja. Gasilci PGD Krašči smo za intervencijo na Cankovi izvedeli ob zaključku intervencije v Kraščih. Ob tem smo ponudili pomoč na intervenciji na Cankovi z 9 gasilci in GV-1. Vodja intervencije je PGD Krašči odredil pomoč pri črpanju meteorne vode. Na intervenciji je posredovalo 9 gasilcev operativcev PGD Krašči: Anton Volf, Bertalanič Matej, Domiter Boštjan, Drago Volf, Franc Gomboc, Goran Horvat, Mihael Malačič, Šipoš Štefan, Tomaž Ficko.

Zadnja intervencija v letu  je bila 30. 8. 2020, ko smo bili ob 1706 preko gasilskih pozivnikov obveščeni o drevesu čez cesto v Kraščih žaga - igrišče. Ob pregledu kraja dogodka je bilo ugotovljeno, da drevo ovira promet na občinski cesti med Krašči in Ropočo (zaradi del na regionalni cesti Gederovci – Kuzma in popolne zapore je ves promet speljan preko občinske ceste). Drevo smo razžagali in deblo in veje umaknili s ceste v jarek, očistili cestišče in tako zagotovili pretočnost ceste. Na intervenciji je posredovalo 10 gasilcev operativcev PGD Krašči: Bertalanič Matej, Mihael Malačič, Gregor Ficko, Goran Horvat, Jernej Marič, Anton Volf, Peter Ivanič, Janez Domiter, Jožef Domiter in Domiter Boštjan.

10. 10. 2020 smo edini v GZ Cankova izvedli prilagojeno vajo ob mesecu požarne varnosti po navodilih Gasilske zveze Slovenije. Za prilagojeno vajo in aktivnosti ob oktobru mesecu požarne varnosti smo si v PGD Krašči tako zadali naslednje cilje:

·         preveriti delovanje pozivnikov in delovanje sistema ASK;

·         opraviti pregled hidrantnega omrežja v naselju Krašči (vizualni pregled hidrantov, dostopnost do hidrantov, datum veljavnosti pregleda hidrantov s strani uradnega preglednika hidrantnega omrežja);

·         preizkus in delovanje motorne brizgalne (črpanje vode z Ledavskega jezera);

  • preizkus in delovanje potopne črpalke na B izliv (črpanje vode z Ledavskega jezera);

·         preizkus delovanja agregata (priklop uporabnikov el. energije – potopna črpalka in reflektorji za razsvetljavo mesta intervencije);

·         vaje z gasilskim čolnom GRČ-2 (preverjanje delovanja motorja čolna na suhem, splavitev čolna, vaje vodenja čolna na Ledavskem jezeru in izvlek čolna in vode);

·         in preverjanje delovanja motorne žage in višinske motorne žage.

Med vajo in aktivnostmi, ki smo si jih v društvu zadali, smo v celoti upoštevali priporočila NIJZ, saj smo aktivnosti opravljali na prostem in smo upoštevali socialno distanco, ko ni bila mogoča razdalja med gasilci 1,5 m smo imeli nameščene maske, prav tako pa smo si tudi razkuževali roke.

V tem letu je bilo okrnjeno tudi izobraževanje, vendar sta 12. in 13. 10. 2020 dva naša člana uspešno opravila tečaj za varno delo z motorno žago.

Društvo je v tem letu nabavilo naslednjo opremo: eno delovno obleko, eno gasilsko uniformo, s strani MORS pa smo pridobili en pozivnik. Deska za reševanje na ledu in na vodi pa bo dobavljena v začetku leta 2021.

 

2019

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

V letu 2019 je bilo naše društvo na vrsti za pripravo, so organizacijo in izvedbo kar nekaj prireditev v okviru GZ Cankova: gasilskega tekmovanja GZ Cankova, vajo GZ Cankova ob mesecu požarne varnosti in vsakoletnega srečanja veteranov GZ Cankova z vodstvom GZ Cankova in vodstvi prostovoljnih gasilskih društev v okviru gasilske zveze. Že same naštete prireditve so pomenile, da nas čaka ogromno dela. 16. 2. 2019 smo imeli 74. redni letni občni zbor. 8. 3. 2019 smo organizirali že četrto pobiranje odpadnega železa po vasi Krašči. Sodelovalo je trinajst članov, ki so bili razdeljeni v tri skupine po tremi traktorji. Nabrali smo 6.224 t. železa, 1.323 t. pločevine, 0,162 t. akumulatorjev, 0,009 t. bakra in 0,064 t. svinca v skupni vrednosti 1.181,41€. 24. 3. 2019 smo se v Skakovcih udeležili skupščine GZ Cankova. 16. 3. 2019 smo skupaj z vaško skupnostjo organizirali dan žena. 4. 5. 2019 smo skupaj z GZ Cankova proslavili 20. obletnico delovanja GZ Cankova in Florjanovo. Na prireditvi se je tudi slovesno razvil prvi prapor GZ Cankova. Slovesnosti se je udeležilo devet naših članov. 31. 5. 2019 smo dali naš šotor na pregled, ki velja 3 leta. Tako lahko šotor uradno postavimo na vseh prireditvah in organizatorji ga lahko tudi prijavijo na upravni enoti. Že v začetku junija smo začeli z intenzivnimi pripravami za organizacijo tekmovanja GZ Cankova, ki je bilo v nedeljo 30. 6. 2019 v Kraščih. Zalogaj organizacije tekmovanja je bil še toliko večji, ker nismo mogli imeti poligona ob gasilskem domu zaradi premajhnega prostora. Tako smo tekmovanje organizirali ločeno na nasipu Ledavskega jezera, kar je pomenilo dodatne težave v organizaciji, logistiki in potrebno je bilo angažirati precej več ljudi. Na tekmovanju je sodelovalo 20 ekip. Ponosno lahko povemo, da smo PGD Krašči prvič v zgodovini društva imeli na uradnem tekmovanju ekipo pionirjev in ekipo starejših gasilcev! Na prireditvi nas je zabaval Ansambel mladi Pomurci, poleg 200 gasilcev je prišlo na prireditev še 80 do 100 obiskovalcev. 7. 7. 2019 smo imeli obračun prireditve tekmovanje GZ Cankova v Kraščih. Skupna ocena je bila da je bila prireditev izpeljana zelo dobro, tako v tekmovalnem kot tudi v organizacijskem vidiku. Ob proščenju za Anino 28. 7. 2019 smo gasilci spet pripravili ponudbo pijače pri kapeli Sv. Ane. To leto smo ponudili tudi hrano (dunajski in solata), saj nam je ostalo še nekaj mesa od gasilskega tekmovanja. 31. 8. 2019 smo skupaj z vaškim odborom organizirali izlet na dolenjsko katerega se je udeležilo 46 vaščanov in članov PGD Krašči. Izlet smo tudi delno sofinancirali. 8. 9. 2019 je bila slovesnost v Metliki ob 150 letnici gasilstva v Sloveniji in 70 letnici Gasilske zveze Slovenije, katere se je udeležil naš poveljnik Gomboc Franc. 13. 10. 2019 smo imeli vajo GZ Cankova ob mesecu požarne varnosti. 10. 11. 2019  smo organizirali skupaj z vaško skupnostjo 2. dan za zdravje v Kraščih in 2. dan odprtih vrat PGD Krašči. Zdravstveni delavci iz Krašč so nam znova prikazali temeljne postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja in opravili meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska ter so nam izračunali indeks telesne mase. Letošnja novost je bilo sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja, ki nam je pripravil predavanje z naslovom zdrav življenjski slog, test hoje na 2 kilometra in možnost individualnega svetovanja z zdravnico na podlagi meritev. Vaška skupnost se je letos izdatno potrudila, saj so pripravili obložene kruhke z zdravimi namazi. Na tokratnem dnevu odprtih vrat so člani PGD Krašči pripravili predstavitev prostorov in opreme s katero razpolaga društvo, možnost pregleda gasilnih aparatov, možnost nakupa različnih tipov gasilnih aparatov, dinamičen prikaz pravilnega gašenja požara ob vnetju olja ali masti na štedilniku in prikaz gašenja z ročnimi gasilnimi aparati in možnost preizkusa le teh. 8. 12. 2019 smo v gasilsko vaškem domu organizirali srečanje veteranov GZ Cankova z vodstvom GZ Cankova in vodstvi prostovoljnih gasilskih društev. Udeležencev je bilo 62 od tega je bilo 45 starejših gasilcev. Za konec leta smo 28. 12. 2019 še pripravili zaključek upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora, pionirjev, postavljavcev šotora in vaškega odbora.

Šotor je bil v letu 2019 postavljen samo dvakrat, enkrat smo za njega dobili prostovoljni prispevek. Namreč pri postavitvi 22. 6. 2019 v Rankovcih nam je močno neurje šotor uničilo. Tekom leta smo bili prisotni na otvoritvi gasilskega muzeja PGD Ropoča in prevzemu GVM PGD Korovci. Na žalost smo sodelovali tudi pri pogrebu dveh gasilskih tovarišev. Kot zadnje dejanje v letu je bil raznos koledarjev po vasi, ki ga je opravilo šest članov. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2019 smo se na skupnih sejah upravnega odbora in poveljstva sestali osem krat od tega tri krat na razširjeni seji skupaj z vaškim odborom.

 

POVELJSTVO:

Intervencij v letu 2019 nismo imeli. Kot vsako leto smo tudi to leto zagotavljali požarno stražo s tremi gasilci in GV-1 ob kresovanju na jezeru za 1 maj. Kot reditelja sta 18. 5. 2019 na maratonu treh src v Radencih sodelovala 2 naša člana: Volf Anton in Mihael Malačič.

Izobraževanje za gasilca operativca, ki je bilo na Cankovi od januarja do marca sta opravila Goran Horvat in Tjaša Vogrinčič. Pet naših članov (Anton Volf, Boštjan Domiter, Goran Horvat, Mihael Malačič in  Matej Bertalanič) se je 26. 10. 2019 udeležilo celodnevnih praktičnih vaj na Igu.

Pregled društva je bil 11. 5. 2019 na Cankovi. Pregledalo se je stanje vse opreme s katero razpolaga društvo, člani A so izvedli trodelni napad, prvič v zgodovini društva, pa smo imeli tudi pionirje, ki so odlično opravili s svojo vajo tekmovanja z vedrovko. Nato je sledila vaja z GVC 16/40 pri kateri smo vadili gašenje z lestve, hitri napad z navijakom iz GVC 16/40, vstop v prostor nosilcev IDA in polnjenje  gasilske cisterne. Na pregledu društva so nam tudi pokazali novosti pri vaji razvrščanja, končno dejanje pregleda društva pa je bila podelitev činov novim gasilcem operativcem. Na pregledu društva je sodelovalo 23 članov in podpornih članov našega društva.

Tekmovanja v Avstriji – Hof bei Straden smo se s člani A udeležili 17. 5. 2019. Na tem tekmovanju smo zastopali GZ Cankova in smo dobili častni pokal. 30. 6. 2019 smo skupaj z GZ Cankova organizirali gasilsko tekmovanje GZ Cankova. Tekmovanje smo bili primorani izvesti na nasipu Ledavskega jezera. Tekmovalo je 20 ekip in od tega smo imeli PGD Krašči štiri ekipe. Člani A so dosegli 4 mesto izmed petih ekip, starejši gasilci so dosegli 3 mesto izmed treh ekip, pionirji so dosegli 2 mesto izmed treh ekip, tekmovala pa je tudi naša enota pionirjev izven konkurence. Naši pionirji so na tekmovanju osvojili prehodni pokal Občine Cankova, kar se je zgodilo prvič v zgodovini našega društva! Na regijsko tekmovanje sta se z našega društva uvrstili ekipi starejših gasilcev in pionirjev. Starejši gasilci se žal regijskega tekmovanja niso udeležili. Pionirji pa so se 29. 9. 2019 udeležili regijskega tekmovanja pionirjev in mladincev na Cankovi. Naši pionirji so se za prvo sodelovanje na regijskem tekmovanju odlično odrezali saj so dosegli 13 mesto izmed 36 sodelujočih ekip pionirjev. Mentorji pionirjem, ki so skozi celo leto z njimi vadili in jih učili gasilskih veščin so bili Boštjan Domiter, Drago Volf, Matej Bertalanič in Mihael Malačič.

V mesecu požarne varnosti smo PGD Krašči skupaj z GZ Cankova v nedeljo, 13. 10. 2019 pripravili in izvedli skupno gasilsko vajo »Krašči 2019« za vse gasilske enote v GZ Cankova. V PGD Krašči smo morali pripraviti scenarij vaje, napisati elaborat za vajo in vajo tudi voditi. Namen vaje je bil, da se preveri usposobljenost enot zaščite in reševanja v GZ Cankova in se ob enem odpravi morebitne pomanjkljivosti. Cilji gasilske vaje so bili:

·         Preveriti postopke za uspešno alarmiranje in aktiviranja sil zaščite in reševanja v GZ Cankova, ki bodo izvajali postopke gašenja in reševanja.

·         Preveriti delovanje radijskih zvez in koordinacije vseh postopkov zaščite in reševanja preko radijskih zvez.

·         Ugotoviti sposobnost usklajenega delovanja prostovoljnih gasilskih društev v GZ Cankova.

·         Uporabiti večino razpoložljive opreme za zaščito in reševanje, ter preveriti delovanje opreme, stanje opreme in sposobnost gasilcev za strokovno in varno rabo gasilske opreme.

·         Izvesti aktivnost gašenje objekta ter reševanje zajetih v objektu po postopkih, ki so določeni za takšno vrsto nesreče.

·         Izvesti aktivnost prve pomoči in oživljanja gasilca in pri tem uporabiti AED.

·         Skozi celotno vajo moramo slediti cilju, da z usposabljanjem zagotovimo čim višjo stopnjo usklajenosti postopkov za izvedbo vseh ukrepov in nalog za zagotavljanje uspešnega reševanja in nudenja pomoči prizadetim.

Lokacija vaje:

Vaja se je izvajala na Mencigarjevi domačiji Krašči 17, kjer je njihova osnovna dejavnost žagarstvo in proizvodnja sekancev. Vaja bo na objektih, ki so povezani med samo skupaj v obliki črke T. Mere objektov so cca. 36 m x 19 m in 40 m x 10 m. Osnovni namen objektov je skladiščenje sekancev, garaža za tovorno vozilo, bager, skladišče za opremo in orodje.

Scenarij vaje:

V objektu kjer so skladiščeni sekanci, je zaradi kratkega stika zagorelo na delovnem stroju za nakladanje sekancev. Požar se je hitro razširil na skladiščene sekance in se razvije po celotnem objektu, ter napreduje do delov objekta kjer so garaže, delavnice in skladiščen material. Požar je opazil lastnik objekta (iz objekta za skladiščenje sekancev, se je valil gost dim), ki je poklical regijski center za obveščanje na št. 112. Operativec na ReCO aktivira in alarmira gasilske enote po »Načrtu obveščanja, aktiviranja in alarmiranja v Občini Cankova” Skupaj sta aktivirani domače društvo – PGD Krašči in osrednje društvo v GZ Cankova – PGD Cankova.  Po prihodu na kraj intervencije se je zaradi obsega požara aktiviralo vsa društva v GZ Cankova. Pred prihodom prvih gasilcev, je lastnik objekta poskušal rešiti tovorno vozilo iz objekta, vendar je sam ostal v objektu zaradi udarca v glavo in zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Med samim gašenjem pride do zastoja srca pri enem od gasilcev, zaradi tega se začne nuditi prva pomoč in oživljanje s pomočjo defibrilatorja.

Analiza gasilske vaje:

Pri prvi analizi gasilske vaje smo prišli do zaključka, da je bila vaja »Krašči 2019« zelo dobro pripravljena. Sama izvedba vaje in vodenje je bilo dobro, seveda pa so bile tudi stvari, kjer bi lahko udeleženci vaje ukrepali bolje. Tako smo dosegli namen in zastavljene cilje vaje in smo prepričani, da bomo v primeru resnične intervencije ukrepali hitreje, taktično učinkoviteje, bolj strokovno in usklajeno z vsemi razpoložljivimi enotami.

Društvo je v letu 2019 nabavilo 4 komplete delovne obleke, 2 kompleta svečanih uniform in 15 kom. Pionirskih delovnih kap. Imeli smo pa tudi okvaro motorne brizgalne katero smo 5. 9. 2019 dali na popravilo in obenem na njej opravili redni letni servis.

 

2018

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

24. 2. 2018 smo imeli 73. redni letni občni zbor, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo društva. Občni zbor je na predlog Upravnega odbora imenoval častne člane društva. Tako je častni predsednik postal Zdenko Beloševič, častni poveljnik Janez Domiter in častni člani društva Drago Marič, Jožef Domiter in Franc Šinko. 11. 3. 2018 smo se udeležili skupščine GZ Cankova v Gerlincih. Marca se je sprožil plaz na poligonu pri gasilsko vaškem domu, ki je premaknil reflektorje, uničil drenežo, izpodrinil električne vodnike in valjenec za ozemljitev reflektorjev. Zaradi uničene drenaže in onemogočenega odtoka vode je zamakalo v garaži gasilskega doma. 5. 4. 2018 smo dobili gasilske omarice za 12 operativnih gasilcev. V aprilu smo nato garažo sanirali zaradi vlage in prebarvali. Od marca 2018 starodobno prikolico za motorno brizgalno in motorno brizgalno Breuer letnik 1942 zaradi pomanjkanja prostora začasno skladiščimo pri Hari Milanu v Kraščih 56. 28. 4. 2018 smo montirali gasilske omarice, nosilce gasilske opreme in očistili garažo. 5. 5. 2018 smo se udeležili maše za Florijanovo s šestimi gasilci. 11. 5. 2018 je bilo urejeno popravilo bojlerja v gasilski garaži in ponovno je bila tudi napeljana vodovodna instalacija cevi. 18. in 19. 5. 2018 je na Ptuju potekal kongres GZS, katerega so se udeležili trije naši člani z našim praporjem. Maja smo si pomerili softshell jakne, k nakupu katerih je lahko pristopil vsak član društva in jih je delno sofinanciralo društvo. 30. 5. 2018 smo v Fram prvič peljali GRČ-2 na tehnični pregled, ki ga moramo opraviti vsaki dve leti. Junija smo uredili izkop in pripravo terena za asfaltiranje do gasilske garaže in ceste na poligon. Ob koncu junija so bili v gasilski garaži zmontirani nosilci za naš šotor. 16. 7. 2018 je bila asfaltirana cesta do gasilske garaže in do poligona. Ob proščenju za Anino 29. 7. 2018 smo gasilci spet pripravili ponudbo pijače pri kapeli Sv. Ane. Avgusta smo uredili bankine ob novo asfaltiranih površinah, razdeljene pa so bile tudi društvene softshell jakne. 1. 9. 2018 smo skupaj z vaškim odborom organizirali izlet na gorenjsko katerega se je udeležilo 63 vaščanov in članov PGD Krašči. Izlet smo tudi delno sofinancirali. Konec septembra smo zmontirali luči pred vhodom v gasilsko vaški dom. 1. 10. 2018 smo dobili klic z Zavarovalnice Triglav, da smo izbrani za sofinanciranje nakupa defibrilatorja. Namreč v naši vasi in bližnji okolici smo od nujne medicinske pomoči oddaljeni minimalno 25 min in vemo, da je to lahko usodno za bolnika, če ne izvajamo prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja z zgodnjo defibrilacijo. Takoj smo pristopili k temu projektu, ker pa je vrednost defibrilatorja in omarice bila 2.150,00 EUR, smo še bili primorani poiskati dodatne vire sofinanciranja. Tukaj nam je nasproti pristopila Občina Cankova, ki je primaknila del sredstev za defibrilator. Tako smo PGD Krašči, Občina Cankova in Zavarovalnica Triglav s skupnimi močmi sofinancirali nakup defibrilatorja Lifepack CR plus. Defibrilator je bil dobavljen 8. 10. 2018 in še istega dne je bila zmontirana omarica za defibrilator na Gasilsko – vaški dom, saj je omarica v kateri je defibrilator osvetljena, ogrevana in pod alarmom. Defibrilator je namenjen vsem v Kraščih in v bližji okolici in ga lahko uporabijo kadarkoli je potrebno oživljati. Defibrilator je nameščen v omarici ob vhodu v gasilsko – vaški dom Krašči in je dostopen 24 ur vse dni v letu. 29. 10. 2018 smo imeli prikaz delovanja defibrilatorja s strani podjetja Medicop. 2. 11. 2018 smo pripravili in očistili gasilsko vaški dom za prireditev prevzem defibrilatorja, ki je bilo v nedeljo 4. 11. 2018. Prevzem defibrilatorja smo združili z dnevom za zdravje v Kraščih in z dnevom odprtih vrat PGD Krašči. Dan za zdravje v Kraščih so pripravili zdravstveni delavci iz Krašč in je zajemal predavanje prva pomoč in temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja, praktični preizkus temeljnih postopkov oživljanja in prikaz uporabe defibrilatorja na lutki, merjenje krvnega sladkorja, merjenje holesterola, merjenje krvnega pritiska in izračun indeksa telesne mase. 1. 12. 2018 je bilo srečanje gasilskih veteranov v Skakovcih, katerega so se udeležili trije naši člani. GRČ-2 smo v letu 2018 štirikrat posodili ARSO za potrebe vzorčenja vode v Ledavskem jezeru. Šotor je bil v letu 2018 postavljen osem krat, pet krat smo za njega dobili prostovoljni prispevek. Tekom leta smo bili prisotni na prevzemu GVM in gasilskega priklopnika PGD Gornji Črnci, prevzemu GVM PGD Pertoča in prevzemu GV-1 PGD Rankovci. Kot zadnje dejanje v letu je bil raznos koledarjev po vasi, ki ga je opravilo šest članov. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2018 smo se na skupnih sejah upravnega odbora in poveljstva sestali osem krat od tega enkrat na razširjeni seji skupaj z vaškim odborom.

 

POVELJSTVO:

V letu 2018 smo imeli kar 4. intervencije. Prva intervencija je bila 6. 2. 2018 zjutraj ob 0031 ko smo bili preko pagerjev obveščeni o požaru v naselju Krašči 81. Ob 0047 smo javili na ReCO izvoz z vozilom GV-1 s 7 gasilci (Domiter Janez, Darijan Marič, Bertalanič Matej, Domiter Boštjan, Šipoš Štefan, Ficko Boštjan, Domiter Jože). 3 gasilci so na intervencijo izvozili z osebnim vozilom (Domiter Jožef, Malačič Mihael, Šinko Franc), 3 gasilci pa so bili v pripravljenosti (Volf Anton, Volf Drago, Kous Robert). Na kraj intervencije smo prispeli ob 0048.  Med ogledom kraja je bilo ugotovljeno da so zagorele saje v dimniku, zaradi slabe izolacije pa je prišlo do vžiga odloženega materiala (stare obleke, otroške igrače ipd.) Do prihoda gasilcev so stanovalci objekta požar delno že pogasili. Prvo je poveljnik odredil izklop elektrike, saj je ob dimniku potekala električna napeljava, ki je bila že stopljena. Odklop elektrike je bil izveden s strani našega člana na glavni omarici v poslopju. Na kraj intervencije so ob 0050 prispeli gasilci PGD Cankova z GVC 16/40 ter 5 gasilci. Vodja enote PGD Cankova je bil Silvester Rogan. Ukazan je bil notranji napad preko dvodelne lestve na podstrešje stanovanjske hiše. Napad je bil izveden s strani domačega društva z hitrim navijakom visokega tlaka z GVC 16/40 PGD Cankova z minimalnim pretokom vode. 2 gasilca (po 1 iz vsakega društva), opremljena z IDA sta nato še odstranjevala zgorjen in tleč material okrog dimniške tuljave, morebitna tleča žarišča dokončno pogasila ter nato še pregledala celotno ostrešje ter vsebino podstrešja. Delo gasilcev na podstrešju je bilo nevarno zaradi teme ter zaradi delno nepohodne površine (gips plošče). Kljub temu je bila intervencija zaključena brez kakršnih koli poškodb za gasilce. Po končani intervenciji smo pospravili orodje in opremo ter se po ogledu požarišča odpravili v orodišče. Ob 158 smo zapustili kraj intervencije in se odpravili v orodišče. V orodišče smo prispeli ob 200, kar smo tudi sporočil na ReCO MS. Nato smo še očistili ter zložili opremo ter odšli na počitek. Delo gasilcev je potekalo v skladu s pravili gasilske službe, hitro, usklajeno predvsem pa varno.

Druga intervencija je bila 27. 4. 2018. Ob 1833 je v naselju Krašči v občini Cankova voznik kombiniranega vozila zapeljal s cestišča v obcestni jarek. Ob 1835 so bili aktivirani gasilci PGD Murska Sobota, ki so izvozili ob 1838 z 11 gasilci. Na kraj intervencije so prispeli v 25 min od časa izvoza. Gasilci PGD Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili ponesrečenca iz vozila, nudili pomoč reševalcem NMP in avtovleki, očistili cestišče ter izvajali požarno varovanje. Voznik je v prometni nesreči umrl.  1905 smo bili gasilci PGD Krašči obveščeni o prometni nesreči v naselju Krašči. S strani policije smo bili naprošeni za popolno zaporo ceste na začetku vasi Krašči. Na prošnjo smo se odzvali 4 operativci PGD Krašči (Matej Bertalanič, Janez Domiter, Drago Marič, Mihael Vratuša), ki smo bili v tistem času na kraju intervencije oz. v bližini. Cesto smo popolnoma zaprli in usmerjali promet z glavne ceste na stransko cesto, ki pelje preko jezu na drugo stran vasi. Za zaporo ceste smo uporabili osvetljeno gasilsko vozilo GV-1, triopan, varnostno utripajočo svetilko in osvetljen signalni lopar. Naknadno, ko smo že bili na intervenciji, smo javili na ReCO MS našo aktiviranje glede na prošnjo policije. Zapora je trajala do 2115, ko so bile odpravljene vse posledice prometne nesreče. Po končani intervenciji smo pospravili orodje in opremo ter se odpravili v orodišče. Ob 2120 smo na ReCO MS sporočili uvoz GV-1 v orodišče

Tretja intervencija je bila 4. 9. 2018 ko so nas stanovalci v Kraščih 66/B prosili da odstranimo sršenje gnezdo, ki se je nahajalo v dimniku. Ob 1700 sta operativna gasilca Janez Domiter in Šinko Franc začela z intervencijo s katero sta odstranila sršenje gnezdo, ki se je nahajalo v dimniku stanovanjske hiše. Gnezdo je bilo v globini enega metra zato je bila otežena odstranitev le tega. Zaradi sršenjega gnezda, stanovalci niso mogli zakuriti v peč, sršeni pa so jih tudi ogrožali. Intervencija je bila zaključena ob 1900.

Četrta intervencija je bila 13. 11. 2018 ko smo ob 717 bili preko gasilskih pozivnikov in sporočilom ASK sistema na mobilne številke obveščeni o požaru na stanovanjskem objektu v Kraščih 33. Poveljnik PGD Krašči Franc Gomboc je bil dodatno obveščen še preko Re-CO Murska Sobota z klicem na mobilno številko. Člani, ki so prvi prišli v orodišče PGD Krašči so alarmiral ostale člane še preko sistema javnega alarmiranja z gasilsko sireno. Ob 722 je naš član odgovoren za sprožitev klica ASK, alarmiral vse operativce PGD Krašči. Ob 730 smo javil izvoz Re-CO M. S. Izvozili smo z vozilom GV-1 s svetlobnimi in zvočnimi signali ter 7 gasilci. Ob 733 smo prispeli na kraj intervencije, kar smo tudi sporočil na Re-CO M.S. Po ogledu kraja intervencije je bilo ugotovljeno, da se kadi iz dimnika katerega stena je bila obložena z lesom (ladijski pod) in neposredno ob dimniku na balkonu. Na kraj intervencije so ob 735 že prispeli tudi gasilci PGD Cankova. Vodenje intervencije je prevzel poveljnik PGD Cankova Silvester Rogan. Takoj je odredil opremljanje 2 gasilcev z IDA (PGD Cankova) in  zunanji napad z hitrim navijakom visokega tlaka iz GVC 16/40. Odredil je tudi postavitev tridelne lestve na streho verande za lažji dostop do samega balkona. Sam dimnik se je nahajal z zunanje stene stanovanjskega objekta kar je predstavljalo lahek dostop do le tega. V zunanjem napadu je bilo uporabljeno zelo malo vode, le toliko kolikor je bilo potrebno za pogasitev ognja na zunanjem delu stene ki so bile obložene z lesom in en del balkona katerega konstrukcija je bila lesena. Med tem so še na intervencijo od 740 do 745 prišli 4 gasilci PGD Krašči (2 s tečaja z motorno žago in 2 s službe). Med nadaljnjim delom je bilo ugotovljeno, da bo potrebno odstraniti del lesenih oblog na sami steni in pa del lesene konstrukcije samega balkona. To sta naredila 2 gasilca z uporabo tehnične reševalne žage iz GVC 16/40. Ko smo se prebili do samega žarišča požara, je bilo razvidno, da se je ogenj prebil iz dimnika v katerem so zagorele saje in zaradi katerega je prišlo do žarenja lesenega trama ob samem dimniku. Zaradi povzročanja čim manjše škode na samem objektu smo se odločili, da žarišče gasimo z gasilnikom bioversal in CO2. Samo žarišče smo pregledali s termokamero, tudi v notranjosti objekta v sobi ob kateri poteka dimniška tuljava in ugotovili visoko temperaturo ob samem dimniku, zato smo se odločili v prisotnosti lastnika, da prebijemo in odstranimo del tlakov okrog samega dimnika v sobi. Tako smo poskrbeli za lažji dostop do samega žarišča požara kateri se je razširil iz dimnika na lesen tram. Sam tram smo nato še pogasili oz. hladili z gasilnikom CO2 in prezračili prostore. Nato smo vse skupaj še enkrat pregledali z termokamero s katero smo ugotovili, da se temperatura okrog dimnika in samega trama le počasi zmanjšuje. Zaradi tega se je  vodja intervencije odločil, da na samem kraju intervencije zagotovimo še požarno stražo in za večjo varnost zagotovimo še dodatna gasilnika CO2 in bioversal. Požarno stražo je po dogovoru z domačim poveljnikom zagotovila rezervna enota PGD Krašči. Vsem ostalim gasilcem je bilo ukazano pospravljanje orodja in opreme za odhod nazaj v orodišče. Med samo intervencijo je bil vseskozi prisoten tudi lastnik stanovanjskega objekta, s katerim smo se sproti dogovarjali o vseh aktivnostih in delu med samo intervencijo. Ob 848 je enota PGD Cankova z vozilom GVC 16/40 zapustila kraj intervencije, v orodišče so prispeli ob 856. Ob 920 je PGD Krašči z vozilom GV-1 zapustila kraj intervencije in 925 smo prispeli v gasilski dom. Na požarišču smo še do 1015 izvajali požarno stražo (1 član), na to pa smo se v dogovoru z lastnikom, ki je tudi gasilec PGD Krašči, zmenili, da mu pustimo gasilnike in bo nadalje požarno stražo zagotavljal sam. Sodelujoči PGD Krašči na intervenciji: Domiter Janez, Gomboc Franc, Domiter Boštjan, Šipoš Štefan, Domiter Jože, Domiter Jožef, Marič Drago, Pečič Jernej, Ivanič Peter, Bertalanič Matej in Darijan Marič.

21. 4. 2018 smo začeli s prvimi vajami z nekoliko pomlajeno ekipo članov A. Kot vsako leto smo zagotavljali tudi gasilsko stražo ob kresovanju na jezeru za 1 maj. 12. 5. 2018 smo imeli skupen pregled društva na Cankovi. Pregleda se je udeležilo 13 članov (10 operativnih članov, 2 članici in 1 član društva) z vso opremo v GV-1 in GRČ-2. Na pregledu društva se je ocenjeval trodelni napad, vaje razvrščanja, pregledala se je vsa oprema, prikazalo se je tudi, kako se lahko vname požar zaradi pregretega olja, nepazljivosti pri likanju ali pri delu v delavnici s brusilko. Kot reditelja sta 19. 5. 2018 na maratonu treh src v Radencih sodelovala 2 naša člana. 13. 6. 2018 je en naš član kot reditelj sodeloval pri kolesarski dirki po Sloveniji. 14. 7. 2018 v Sladkem Vrhu pri Brodu na Muri si je 5 članov ogledalo predstavitev reševanja ljudi na vodi in iz vode. 15. 7. 2018 smo imeli vaje na jezeru z GRČ-2. 21. 7. 2018 smo se udeležili prvega tekmovanja z gasilko reševalnimi čolni. Tekmovanje je bilo v Dvorjanah na Dravi in je bilo v soorganizaciji PGD Dvorjane in Gasilske zveze Slovenije. Izmed 16 ekip smo se uvrstili na 14 mesto. 14. 10. 2018 smo ob mesecu požarne varnosti opravili preizkus delovanja gasilske opreme. 17. 10. 2018 je bila izvedena nočna vaja GZ Cankova, ki je bila v Skakovcih. Vaje se je udeležilo šest naših članov. Na vaji se je preverjalo alarmiranje vseh enot in pa suh preizkus delovanja motorne brizgalne. Nato so še vse enote dobile svoje naloge. Naša naloga je bila razsvetlitev območja intervencije, opremljanje nosilcev IDA prikaz vstopa v zadimljen prostor in pa reševanje iz prostora ter prikaz dela z motornimi žagami. Vajo in naše naloge smo uspešno končali, le prikaz dela z višinsko žago nismo mogli prikazati, saj se je razpela med transportom.

V letu 2018 smo se tudi izobraževali, tako so 3 naši člani (2 članici in 1 član) spomladi naredili tečaj za gasilca pripravnika, novembra sta dva naša člana uspešno zaključila tečaj za varno delo z motorno žago, jeseni so prav tako trije člani (2 člana in 1 članica) naredili tečaj za gasilca pripravnika.

V letu 2018 smo se udeležili samo enega tekmovanja. 9. 6. 2018 je bilo občinsko gasilsko tekmovanje v Skakovcih. Tekmovali smo z eno ekipo članov A in zasedli 4. mesto.

Društvo je v tem letu nabavilo naslednjo opremo: gasilski zaščitni čevlji – 2 kom., gasilske zaščitne rokavice – 2 kom. in tri delovne uniforme. V tem letu smo tudi imeli servis GRČ-2 saj smo menjali eliso motorja na čoln pa smo namestili tudi dodatne štiri ročaje in uredili varovanje motorja na čoln.


2017

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

16. 1. 2017 smo prvič postavili naš šotor (12 x 6 m), ki smo ga nabavili prejšnje leto. Šotor je bil v letu 2017 postavljen sedem krat, od tega je bil tri krat darovan prostovoljni prispevek. 8. 2. 2017 so bili zmontirani štirje električni radiatorji, dva v sanitarijah in dva v sejni sobi. 11. 2. 2017 smo imeli 72. redni letni občni zbor. V začetku aprila je Občina Cankova odstranila travo s škarpe ob gasilskem domu in v sredini maja namestila folijo na škarpo za saditev trajnic. Maja so bili popravljeni reflektorji, ki se nahajajo v GV-1 in bila je nakupljena osvetlitev za naš šotor. 6. 6. 2017 smo opravili priklop gasilskega doma na vodovodno omrežje. Ob proščenju za Anino 30. 7. 2017 smo gasilci spet pripravili ponudbo pijače pri kapeli Sv. Ane. 10. 11. 2017 je bil začetek sajenja trajnic na škarpo, pri gasilsko – vaškem  domu Krašči. Sajenje smo opravili skupaj z vaščani Krašč in Občino Cankova, ki je trajnice tudi financirala. 18. 11. 2017 smo s sajenjem trajnic tudi zaključili. Kot zadnje dejanje v letu je bil raznos koledarjev po vasi, ki ga je opravilo šest članov. Tekom leta smo bili prisotni na obletnici PGD Pertoča ter pri prevzemu motorne brizgalne pri PGD Motovilci in otvoritvi obnovljenega gasilskega doma PGD Večeslavci. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2017 smo se na skupnih sejah upravnega odbora in poveljstva sestali pet krat.

 

POVELJSTVO:

25. 2. 2017 smo varovali pustno povorko po glavni cesti z GV-1. Kot vsako leto smo zagotavljali tudi gasilsko stražo ob kresovanju na jezeru za 1 maj. V nedeljo 21. 5. 2017 ob 13:30 smo imeli pregled društva. Na pregledu društva se je zbralo 15 operativnih članov in 10 ostalih članov in vaščanov. Pregled smo začeli s prikazom gašenja z različnimi gasilnimi aparati, kar so lahko vsi prisotni tudi poizkusili. Nato smo izvedli vajo s predpostavko, da se je v Kraščih 64 vnela garaža in da je v njej ujeta oseba. Prvič smo pri tej vaji poizkusili odvzeti požarno vodo z hidranta in smo s tem pridobili dragocene izkušnje. Nato je sledila vaja z GRČ-2, kjer je bila predpostavka, da rešujemo utapljajočega v Ledavskem jezeru. Vaji, ki smo ji prikazali sta bili uspešno izvedeni. Iz teh dveh vaj smo se tudi nekaj naučili, s tem ko smo analizirali naše napake. Tako smo prvič na pregledu društva pripravili dve vaji, kar se je izkazalo za zelo dobro, čeprav je časovno trajalo več časa kot standardni pregled društva. Priprava dveh vaj je bila tudi večji operativno organizacijski zalogaj. 25. 5. 2017 sta kot reditelja na maratonu treh src v Radencih sodelovala 2 naša člana. 15. in 18. 7. 2017 so člani A vadili na poligonu v Gerlincih pred občinskim gasilskim tekmovanjem, ki je bilo 19. 8. 2017. Žal smo na tekmovanju imeli nedokončano vajo za tekmovanje Matevža Haceta. 18. 8. 2017 je imelo devet članov vaje na jezeru z GRČ-2. 24.10. 2017 sta dva naša člana sodelovala pri vaji na Osnovni šoli Cankova in pri Vrtcu Cankova, ter pri prikazu gasilske opreme. 11. 11. 2017 smo sodelovali na občinski gasilski vaji v Gerlincih, kjer smo sodelovali v verigi za dobavo požarne vode na požarišče. Na analizi vaje je bilo pohvaljeno delo strojnika in pa uspešen izvoz, odzivnost in komunikacija po radijskih postajah.

 

2016

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

3. 2. 2016 nam je podjetje Carbonautic dostavilo motor za čoln (Tohatsu 25 KM) v gasilski dom, kjer so imeli voditelji čolna in upravni odbor prikaz delovanja motorja za čoln. 27. 2. 2016 je bil 71. redni občni zbor. 9. 4. 2016 smo zopet organizirali pobiranje starega železa po vasi. Železo je pobiralo 9 članov razdeljenih v tri skupine in tremi traktorji. Nabralo se je 5.040 t. železa, 560 kg. pločevine in 252 kg. akumulatorjev v skupni vrednosti 593,60 €. 15. 4. 2016 je Občina Cankova sanirala plaz za gasilko-vaškim domom. 21. 5. 2016 sta dva naša člana sodelovala pri maratonu treh src kot reditelja. 20. 6. 2016 so trije naši člani prevzeli gasilsko reševalni čoln znamke Brig z oznako GRČ-2 na firmi As Boads v Framu. 24. in 29. smo imeli predstavitev čolna in prve vaje na jezeru. 28. 6. 2016 smo nabavili večji hladilnik za hlajenje pijače. 1. 7. 2016 smo imeli priprave na vajo z GRČ-2, katero smo prikazali pri prevzemu GRČ-2, ki je bil v nedeljo 3. 7. 2016 ob 13:30. Skrbnik čolna je postal Boštjan Ficko. Na prevzemu GRČ-2 je sodelovalo približno 60 gasilcev iz 10 društev. Obiskovalcev je bilo bolj malo, z zanimanjem so si vsi ogledali prikazano vajo na Ledavskem jezeru z GRČ-2. 8. 7. 2016 smo imeli obračun prevzema gasilsko reševalnega čolna. Povzetek obračuna prireditve je bil, da je prireditev uspela, čeprav je bilo malo obiskovalcev. Junija smo gasilci za svoje potrebe in potrebe vaščanov kupili šotor, ki ima mere 6 m x 12 m. Ob proščenju za Anino 31. 7. 2016 smo gasilci spet pripravili ponudbo pijače pri kapeli Sv. Ane. 11. 8. 2016 smo v PGD Krašči, na prošnjo Občine Cankova, imeli predstavitev društva in GRČ-2 ob obisku delegacije iz Šmarjeških Toplic in članov PGD Bela Cerkev. 11. 12. 2016 je 15 naših članov prvič poskusno postavilo naš nov šotor. Kot zadnje dejanje v letu je bil raznos koledarjev po vasi, ki ga je opravilo šest članov. Tekom leta smo bili prisotni na obletnicah društev v PGD Prosenjakovci, PGD Skakovci in PGD Večeslavci ter prevzemu gasilskega avta GVM pri PGD Ropoča. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2016 se je upravni odbor PGD Krašči sestal pet krat na redni seji in en krat na razširjeni seji.

 

POVELJSTVO:

Kot vsako leto smo zagotavljali tudi gasilsko stražo ob kresovanju na jezeru za 1 maj. 10. 5. 2016 smo imeli ob 1300 pregled društva. Kot prvo smo pokazali gašenje z različnimi gasilnimi aparati in vajo trodelnega napada. Nato je sledila mokra vaja, kjer smo izvedli napad na goreč objekt – slačilnice KMN Jezero, v kateri je bila ujeta ena oseba. S to vajo smo prikazali alarmiranje, delo z radijskimi postajami, delo z izolirnimi dihalnimi aparati, delovanje opreme ter poznavanje gasilske taktike. Po vaji smo še preizkusili delovanje vseh tehničnih gasilskih naprav, ki jih imamo. Na koncu pregleda društva je še sledila analiza, kjer smo se seznanili tudi z našimi pomanjkljivostmi in kako lahko le te odpraviti. 25. 8. 2016 smo se ob 1700 sami aktivirali zaradi izvlačenja potopljenega splava iz jezera. Splav je bil potopljen približno pred enim letom in pol nazaj in  je last KMN Jezero. Splav smo prvo locirali s sondiranjem. Potopljen je bil približno 15 m od obale v Pretmarju in na globini dveh metrov. Po več poizkusih smo ga pripeli na doma izdelano sidro in ga s pomočjo traktorja izvlekli iz vode na obalo. Intervencijo smo zaključili ob 2025. Sodelujoči na tej intervenciji so bili Boštjan Domiter, Boštjan Ficko, Štefan Šipoš, Jožef Domiter in kot pomoč Jernej Marič. 6. 11. 2016 je bila organizirana občinska gasilska vaja v Gornjih Črncih. Scenarij vaje je bil požar kmetije, ki se je hitro širil in ogrožal stanovanjsko poslopje. Naloge članov PGD Krašči so bile nadaljevanje verige pri zagotavljanju požarne vode, vzdrževanje prevoznosti ceste in usmerjanje prometa ter pomoč pri zagotavljanju potrebne gasilske opreme. Vaje se je udeležilo 11 članov, ki so svoje delo opravili dobro.

Lansko leto je za tekmovanja delovala samo moška članska ekipa, ki se je po potrebi dopolnjevala z članicami. Skupno smo sodelovali na treh tekmovanjih. Prvo je bilo občinsko tekmovanje 25. 6. 2016 v Gornjih Črncih, istega dne smo se tudi udeležili tekmovanja v Serdici. 16. 7. 2016 smo bili na  gasilskem tekmovanju na Pertoči, kjer smo tudi tekmovali s staro brizgalno.

Društvo je v tem letu nabavilo naslednjo opremo: ribiške doprsne škornje – 2 kom., tlačna B cev – 20 m in eno moško uniformo. V tem letu smo tudi imeli dva večja servisa gasilske opreme in sicer servis GV-1 z menjavo vzmeti in servis sirene z menjavo akumulatorjev.

 


2015

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

28. 2. 2015 smo imeli jubilejni 70. redni občni zbor. Na občnem zboru je bilo tudi sklenjeno, da bomo ob 70. obletnici društva izdali prvi društveni bilten. 12. 4. 2015 je bilo slikanje vseh gasilcev za potrebe biltena. Naslov biltena, je 70 let PGD Krašči in je bil izdan v nakladi 150 izvodov malo pred praznovanjem obletnice društva. Nekaj izvodov biltena smo podarili Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in Pokrajinski in Študijski knjižnici v Murski Soboti. 15. 5. 2015 je bila slavnostna seja ob 70. obletnici društva s podelitvijo priznanj, zahval in odlikovanj članom PGD Krašči in posameznim vaščanom. V soboto 23. 5. 2015 ob 18:00 je bila proslava ob 70. obletnici društva s krajšim kulturnim programom, z govori in podelitvijo večjih odlikovanj članom društva. Proslave se je udeležilo 11 društev s približno 110 gasilci. Po proslavi je bila veselica z ansamblom Donačka in One Moment Bandom. Priprave na veselico nam je oteževalo slabo vreme, saj je bilo cel teden pred veselico mrzlo in deževno in tudi na dan veselice je bilo mrzlo in deževno. S skrajnimi napori smo tako pripravili prizorišče proslave in parkirišče, da nam slabo vreme ni preprečilo izvedbe prireditve. Na srečo je med proslavo prenehalo deževati, Ansambel Donačka pa je pritegnil tudi precej mladine, tako da smo bili pohvaljeni za dobro organizacijo 70. obletnice in odlično izbiro glasbene skupine. 30. 5. 2015 je bil obračun prireditve, na katerega smo povabili vse, ki so nam kakorkoli pomagali pri pripravi prireditve. Skupen povzetek obračuna prireditve je bil, da je glede na vremenske razmere prireditev uspela. Junija smo se uspešno prijavili na razpis za sofinanciranje gasilsko reševalnega čolna pri zavarovalnici Triglav. Ob proščenju za Anino smo gasilci spet pripravili ponudbo pijače pri kapeli Sv. Ane, žal nam je spet ponagajalo vreme saj je deževalo. 23. 11. 2015 smo odpeljali GV-1 na servis nadgradnje k podjetju Svit-Zolar v Stogovce. Poleg rednega servisa je bila zamenjana zlomljena pozicijska luč na nadgradnji in poškodovana odsevna nalepka. Uveljavljali smo tudi napako pri nadgradnji saj so se vzmeti vozila upognile. Tako so vzmeti dodatno ojačali in napako odpravili. 27. 11. 2015 je bilo vozilo pripeljano v domačo garažo. 13. 12. 2015 je bilo prednovoletno srečanje z veterani GZ Cankova, ki so se ga s PGD Krašči udeležili štirje veterani. Kot zadnje dejanje v letu je bil raznos koledarjev po vasi, ki ga je opravilo šest članov. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2015 se je upravni odbor PGD Krašči sestal šest krat na redni seji, od tega dva krat na razširjeni seji.

 

POVELJSTVO:

10. in 11. 2015 smo v Gasilsko – vaškem domu Krašči organizirali tečaj za voditelja čolna, ki je zajemal tudi tečaj za celinske vode. Tečaj je obiskovalo 17 tečajnikov, od tega 9 članov PGD Krašči. Februarja in marca je pet naših operativcev – nosilcev IDA opravilo zdravniški pregled, ki je veljaven tri leta. Od 12. do 14. 2. 2015 se je v Pekrah odvijal tečaj za nosilca IDA, ki ga je opravil en naš član. Kot vsako leto smo tudi to leto zagotavljali gasilsko stražo s tremi gasilci in GV-1 ob kresovanju na jezeru za 1 maj. V začetku maja je začela moška in ženska članska ekipa z vajami. Dvodnevnega tečaja za motorno žago v Bodoncih, ki je bil 7. in 8. 5. 2015, se je udeležil en naš član in ga je uspešno opravil. 10. 5. 2015 ob 13:30 smo imeli pregled društva. Pokazali smo vso opremo in delo z opremo. Zopet smo pokazali pravilen pristop k gašenju z različnimi tipi gasilnih aparatov in kaj se zgodi če kuhinjsko olje gasimo z vodo. Letos smo prikazali tudi kako ravnamo ob vžigu kuhinjske jeklenke na utekočinjen naftni plin. Pripravili in izvedli smo tudi vajo, katere scenarij je bil, da se v goreči hiši nahaja ena oseba. V ta namen smo zadimili sejno sobo. Tako je bil izveden notranji napad z namenom gašenja in reševanja pogrešane osebe ter zunanji napad na objekt z namenom preprečitve širjenja požara in gašenja požara. V sklopu scenarija je bilo prikazano tudi reševanje osebe z balkona s pomočjo lestve. Skupna ocena pregleda društva je bila zelo dobra, le več osebne zaščitne opreme bi morali uporabiti, saj je bilo tudi nekaj članov na vaji, ki se niso opremili. Operativni člani so 4. 8. 2015 v pretmarju preizkusili delovanje vse opreme, ki se nahaja v GV-1. Oktobra smo preverili delovanje alarmiranja z ASK sistemom. 25. 10. 2015 pa je bila skupna občinska gasilska vaja na Cankovi za mesec požarne varnosti. Potrebno je poudariti, da se je udeležilo vaje 9 članov našega društva, kar je največ članov v GZ Cankova, več je bilo le članov domačega društva.

28. 6. 2015 smo bili aktivirani zaradi pokvarjene ključavnice vrat hiše v Kraščih 65. Dva naša operativca sta s tehničnim posegom odprla vrata hiše.

Lansko leto je za tekmovanja delovala samo moška članska ekipa, ki se je večino časa dopolnjevala z članicami. Skupno smo sodelovali na petih 5 tekmovanjih. Prvo je bilo nočno gasilsko tekmovanje v Korovcih, nato nočno tekmovanje v Motovilcih in na Pertoči, kjer smo tekmovali v treh disciplinah in sicer na tekmovanju s staro ročno brizgalno, za pokal Pertoče in na izbirnem tekmovanju, kjer smo žrebali na kateri poziciji v ekipi delamo. Tekmovanja s staro ročno brizgalno sta se udeležili dve ekipi. Ekipa »mladih« in ekipa »veteranov«, kjer je slednja zasedla boljše mesto. Nato je bilo tekmovanje v Ropoči, ampak nas je ravno pred izvedbo vaje pregnala nevihta. 29. 8. 2015 je bilo občinsko gasilsko tekmovanje na Cankovi, katerega smo se udeležili samo s člani A, ki pa so dosegli drugo mesto in se tako uvrstili na regijsko tekmovanje v Ljutomer. Žal se tekmovanja v Ljutomeru nismo mogli udeležiti zaradi odsotnosti članov. Pri tekmovanju za prehodni pokal Občine Cankova smo bili četrti. Zadnje tekmovanje, ki smo se ga udeležili je bilo nočno tekmovanje v Bodoncih.

Prisotni smo bili tudi na obletnicah PGD Gerlinci, PGD Motovilci in prevzemu gasilskega avta GVM v Skakovcih.

Društvo je v tem letu nabavilo naslednjo opremo: varnostno stikalo za agregat PRCD-K, komplet tekmovalnih oznak, tri dežne plašče za uniformo, 22 gasilskih pasov za uniformo in eno moško uniformo. Ob koncu leta smo tudi naročili gasilsko reševalni čoln (Brig falcon rider 400) z vso obvezno opremo, prikolico za čoln in motor za čoln (Tohatsu 25 hp 2T). Motor za čoln bo dobavljen januarja, čoln z vso opremo pa aprila 2016. Skupna vrednost opreme za reševanje na vodi je 6.555,58 €.


2014

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

Leto 2014 se ni začelo nič kaj spodbudno, saj smo imeli člani A 25. 1. 2014 nesrečo z novim GV-1. Na srečo je utrpela poškodbe le plastika in pločevina. Kleparska dela so bila opravljena že v dobrih dveh tednih in vozilo je spet kot novo. Januarja smo postavili cestne smernike ob cesti do Gasilsko – vaškega doma in postavili znake za gasilsko intervencijsko pot in evakuacijsko zbirno mesto. Nakupljen je bil tudi sesalnik za potrebe gasilskega doma in vžigalni kabli za GV-1. Februarja smo montirali polnilnik in vtičnico za vzdrževanje akumulatorja v GV-1, montirana pa je bila tudi protivlomna zaščita vhodnih vrat in vrat v skladišče. 15. 2. 2014 smo imeli 69 Občni zbor. V mesecu aprilu smo preselili 10 palet robnikov in tako pripravili teren za planiranje zemlje ob poligonu za vlečenje vrvi. Tega mesca so bile položene tudi vodovodne cevi pomurskega vodovoda do gasilsko - vaškega doma. 3. 5. 2014 smo se 4 gasilci udeležili tradicionalne maše za Florijanovo. Maja sta bili postavljeni gugalnici na poligonu. 21. 5. 2014 pa smo prodali naš stari gasilski avto IMV gasilec letnik 1984 za 1200 €. Avto je zmogel pot v Nemčijo do Berlina, prevzel pa ga je novi lastnik v Murski Soboti in sicer tako, da je po njega prišel z motorjem, motor pa je naložil v gasilski avto. 28. 6. 2014 se je 5 članov udeležilo prevzema praporja v Skakovcih, na isti dan sta se tudi dve naši članici udeležili srečanja prekmurskih članic na Cvenu. Julija so bili na streho gasilsko - vaškega doma montirani snegobrani, splanirana je bila zemlja ob garaži in navožen je bil gramoz. 27. 7. 2014 je bilo proščenje za Anino, kjer smo gasilci spet pripravili ponudbo pijače pri kapeli Sv. Ane. V tem mescu smo imeli tudi dve razširjeni seji upravnega odbora, kjer smo dorekli vse potrebno za prevzem GV-1, ki smo ga imeli 2. 8. 2014. Intenzivne priprave na prevzem GV-1 smo imeli že 1. 8. 2014 in tudi 2. 8. 2014. Ob 1800 pa je bil svečan prevzem GV-1 Renault Master, s proslavo, govorniki in blagoslovitvijo novega avtomobila. Kar 110 gasilk in gasilcev nas je počastilo s svojo prisotnostjo, praporjev pa je bilo 12 na prireditvi. Po prevzemu je sledila veselica s skupino Blue Planet, vendar je bilo na veselici malo ljudi, zaradi istočasne prireditve v Rogaševcih. Sama prireditev prevzema GV-1 s proslavo, pogostitvijo in veselico je bila odlično organizirana in izpeljana. Dan po prireditvi je sledilo pospravljanje in še enkrat hvala vsem, ki so pomagali pri pripravah na to prireditev, vsem ki so delali na prireditvi in tudi tistim, ki so pomagali pri pospravljanju. Oktobra sta bili nabavljeni tabli za usmerjanje z napisom gasilsko - vaški dom, ki bosta stali ob glavni cesti. 18. 11. 2014 smo naše novo gasilko vozilo GV-1 odpeljali v Stogovce k podjetju Svit-Zolar d.o.o., kjer so odpravili manjše napake nadgradnje, opravljena je bila tudi montaža nosilcev za novo vgradno opremo, naredili pa so tudi prvi servis nadgradnje gasilskega vozila. 20. 11 2014 je vozilo bilo pripeljano nazaj v naš gasilski dom. Decembra je bila zaradi boljše izolacije zmontirana pločevina na notranji strani garažnih vrat. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2014 se je upravni odbor PGD Krašči sestal sedem krat na redni seji, od tega dva krat na razširjeni seji in enkrat na izredni seji.

 

POVELJSTVO:

25. 1. 2014 so člani A pričeli z vajami v sklapljanju sesalnega voda v Gasilsko – vaškem domu. 5. 2. 2014 se je naš gasilec operativec Viktor Vogrinčič udeležil odpravljanja posledic naravne nesreče – žledu, v Logatcu. Bil je del ekipe z GZ Cankova, ki se je pridružila Pomurskim gasilcem, ki so nudili pomoč na prizadetih področjih. 28. 2. 2014 je bil pričetek nadaljevalnega tečaja za gasilca, na katerega je bilo prijavljenih 10 članic in članov PGD Krašči. Od teh je tečaj obiskovalo 7 članov in članic, ki so ga 6. 4. 2014 tudi uspešno zaključili. Slavnostna podelitev činov je bila 13. 4. 2014 na skupščini GZ Cankova. Kot vsako leto smo tudi to leto zagotavljali gasilsko stražo s tremi gasilci in GV-1 ob kresovanju na jezeru za 1 maj. 4. 5. 2015 ob 1100 smo imeli pregled društva, kjer se nas je zbralo 25 gasilk, gasilcev in vaščanov. Prikazali smo alarmiranje gasilcev s pozivniki, ASK sistemom in sireno, preizkusili delovanje radijskih postaj, simulirali smo napad na goreč objekt, notranji napad s pomočjo izolirnih dihalnih aparatov in z uporabo gasilnikov, reševanje osebe iz gorečega objekta, odvzem vode iz hidranta in notranji napad s pomočjo izolirnih dihalnih aparatov in z uporabo vode. Preizkusili smo tudi delovanje vse opreme, ki jo imamo, ter pokazali gašenje z gasilnimi aparati. Vsak je lahko tudi poizkusil z gasilnim aparatom pogasiti pripravljen ogenj. Kot zanimivost smo tudi pokazali kaj se zgodi če gasimo požar kuhinjskega olja z vodo. V sklopu pregleda društva smo omogočili vaščanom, da prinesejo svoje gasilnike na pregled ter tako poskrbeli, da bodo ti gasilniki po domovih vaščanov brezhibni in pripravljeni na morebitno uporabo. Izvedbo pregleda društva v letu 2014 je GZ Cankova ocenila kot zelo uspešno. 8. 10. 2014 smo imeli intervencijo črpanje vode iz vaškega vodovoda – bazena, katro so opravili trije gasilci operativci. Našo pomoč in tehniko so potrebovali zaradi čiščenja bazena za vaški vodovod.  26. 10. 2014 je bila vaja ob mesecu požarne varnosti, ki so jo organizirali v Korovcih. Vaje se je udeležilo 6 – 8 gasilcev iz Krašč.

V letu 2014 smo imeli glede na prejšnja leta veliko več aktivnosti na področju vaj trodelnega napada. Skozi celo leto sta vadili dve članski ekipi, moška in ženska.  14. 6. 2014 smo se tako udeležili občinskega gasilskega tekmovanja v Korovcih. Člani A so bili 6 z dobrim časom, vendar ogromno kazenskimi točkami, članice A pa so dosegle 3 mesto. Na isti dan je bilo tudi nočno tekmovanje v Korovcih, katerega sta se udeležila obe ekipi. 5. 7. 2014 smo se prav tako z dvema ekipama udeležili nočnega gasilskega tekmovanja v Motovilcih, kjer so člani A dosegli 31 mesto od 39 ekip, članice A pa 12 mesto od 17 ekip. 26. 7. 2014 je bilo 1. nočno tekmovanje v Ropoči, kjer smo tekmovali z mešano ekipo, v desetini smo imeli dve članici in smo dosegli 14 mesto izmed 16 ekip. Zadnje tekmovanje, ki smo se ga udeležili 30. 8. 2014 pa je bilo nočno tekmovanje v Bodoncih, kjer smo tekmovali člani A in smo dosegli 16 mesto izmed 19 ekip.

Pri opremljanju društvo prav tako ni mirovalo, saj smo nabavili 14 kompletov delovnih oblek, 7 kompletov svečanih oblek, 4 paradne opasače, 2 gasilska kavlja dolžine 5 m, verige za GV-1, absorbent za olje 30 kg, C cev dolžine15 m in 5 m, 2 nosilca za svetilko na čeladi, gasilnik bioversal, kovček za PP, potopno črpalko MAST PUMPEN 4/1; višinsko žago STHIL HT131, motorno žago STHIL MS 391, gozdno zaščitno čelado in gozdne protivrezne hlače. Ene protivrezne hlače pa smo dobili kot donacijo od GZS, zaradi sodelovanja pri odpravljanju posledic žleda.

 

2013

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

Že 3. 1. 2013 je bil začetek gradbenih del, s katerimi smo uspeli na razpisu za urejanje vaških središč (asfaltiranje zgornjega parkirišča ob Gasilsko -  vaškem domu, ureditev strelovoda, osvetlitev poligona, položitev keramike v garaži ter postavitev pregrade dvorane v Gasilsko -  vaškem domu). Kot prvo je bil narejen izkop materiala in navoz gramoza za zgornjo parkirišče, nato je sledil izkop jarka za polaganje kabla za razsvetljavo na poligonu. 6. 1. 2013 smo izpraznili garažo, zaradi začetka polaganja keramike. Prav tako januarja je bil nabavljen tepih, ki nam omogoča, da imamo vaje v sklapljanju sesalnega voda v gasilskem domu. 20. 3. 2013 je bil montiran strelovod na Gasilsko – vaškem domu. 23. 3 2013 pa smo v Gasilskem domu skupaj z vaško skupnostjo priredili že tradicionalno praznovanje ob dnevu žena in materinskega dne. 24. 3. 2013 je bila volilna skupščina GZ Cankova v Domajincih, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo GZ. 20. in 21. aprila smo po dveh letih po Kraščih ponovno pobirali staro železo. Akcija zbiranja železa je presegla vsa pričakovanja, saj smo pobrali več železa kot leta 2011. Pobrali smo 7.320 kg železa in 160 kg akumulatorjev. 4. 6. 2013 so začeli polagati keramiko v garaži, 5. in 6. junija pa je sledilo asfaltiranje zgornjega parkirišča pred vhodom v gasilski dom. 21. 6. so se začela dela za razsvetljavo poligona. 19. 7. 2013 je bila razsvetljava poligona končana, saj so tega dne postavili kandelabre in na njih zmontirali reflektorje. 28. 7. 2013 je bilo proščenje za Anino, kjer smo gasilci spet pripravili ponudbo pijače in hrane pri kapeli Sv. Ane. Avgusta je sledila montaža predelnih vrat v Gasilsko – vaškem domu in s tem so bila zaključena vsa dela,  s katerimi smo uspeli na razpisu. Vrednost vseh izvedenih del je tako znašala 29.614,36 EUR, delež PGD Krašči, ki smo ga morali plačati pa je bil 6.679,27 EUR (20% vseh izvedenih del in uporabno dovoljenje). 8. 10. 2013 smo skupaj z Občino Cankova začeli z asfaltiranjem platoja pred gasilsko garažo. Prvo je sledil izkop materiala in navoz gramoza, 4. 12. 2013 pa je bila izvedena preplastitev z asfaltom. 9. 11. 2013 je devet članov v delovni akciji planiralo zemljo k asfaltu na zgornjem parkirišču in pri kandelabrih na poligonu. Ker smo to leto nabavili nov gasilski avto GV-1 v vrednosti 38.157,24 EUR in nam je primanjkovalo sredstev za plačilo, smo izvedli akcijo nabiranja prostovoljnih prispevkov po vaseh, ki je trajala od 3. 11. 2013 do 30. 11. 2013. Prostovoljne prispevke smo zbirali v desetih vaseh (vse vasi v Občini Cankova ter v Ropoči in v Pertoči). Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov je bila zelo uspešna, saj smo zbrali več sredstev, kot pa smo predvidevali. 16. 12. 2013 smo ugotovili, da so nam vlomili v skladišče gasilskega doma. Odtujili so nam nekaj žganih pijač, nastala je tudi materialna škoda, saj so nam uničili vrata na skladišču. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2013 se je upravni odbor PGD Krašči sestal sedem krat na redni seji in enkrat na razširjeni seji.

 

POVELJSTVO:

V nedeljo 20 januarja so trije naši gasilci odstranili podrto drevo (v Kraščih pri romih), ki se je nagnilo preko ceste in tako ogrožalo promet.

25. januarja so vsa gasilska društva v GZ Cankova podpisala pogodbo o nabavi storitve ASK (alarm, sms, konferenca), ki za naše društvo pomeni nov način alarmiranja in nam olajša tudi organizacijske dejavnosti v društvu. Sistem pomeni nadgradnjo obveščanja s pozivniki, saj klic na pomoč dobijo naši operativci tudi na mobitel in s tem se nadgradi odzivnost članov in operativna pripravljenost. Pregled društva smo imeli 2. 6. 2013. Med pregledom društva nam je zatajila motorna brizgalna, udeležba na pregledu je bila slaba, saj nismo naredili prikaza vaje napada na objekt, ampak smo samo preizkusili vso opremo. Po pregledu društva smo takoj odpeljali motorno brizgalno na generalni servis, kjer je bilo ugotovljeno, da je zatajila zaradi starosti posameznih delov. 23. 6. 2013 je bilo občinsko gasilsko tekmovanje za pokal Matevža Haceta v Domajincih. Nastopila je samo enota člani A (mešana ekipa z dvema članicama), ki je dosegla odlično 2. mesto in se tako uvrstila na regijsko tekmovanje, ki je bilo letos v Ljutomeru. Pri tekmovanju v sklapljanju sesalnega voda za prehodni pokal Občine Cankova, je enota člani A dosegla prav tako odlično 3. mesto. Žal se regijskega tekmovanja v Ljutomeru nismo udeležili, ker zaradi službenih odsotnosti naših članov nismo imeli gasilskih vaj.

Pri opremljanju društva, je bilo leto 2013 za PGD Krašči prelomno, saj smo v našo garažo postavili nov gasilski avto Renault Master GV-1. 18. 3. 2013 smo naročili šasijo Renault Master pri Avto Škafar iz Murske Sobote, ki smo jo prevzeli 7. 6. 2013 in še istega dne je bil avto Renault Master odpeljan na nadgradnjo k firmi Svit-Zolar (Stogovci 5; 2323 Ptujska Gora). 19. 9. 2013 je sedem članov društva dostavilo vso opremo za novo gasilsko vozilo k Svit-Zolarju obenem pa smo si ogledali potek predelave našega vozila. Že čez en mesec, 17. 10. 2013, je sledil prevzem vozila GV-1 v Stogovcih in odvoz v Krašče. Prevzem vozila je opravilo pet naših članov. Pri prevzemu so nam pokazali delovanje vgrajene opreme, rokovanje z opremo in nam dali koristna navodila za vzdrževanje gasilskega avtomobila. 3. 11. 2013 smo v društvu organizirali predstavitev vozila vsem vaščanom. Tukaj še moramo tudi omeniti, da smo se uspešno prijavili na razpis Gasilske zveze Slovenije, kjer smo dobili povrnjenih del sredstev za nabavo gasilskega vozila GV-1.

Poleg nabave GV-1 smo še nabavili štiri rabljene zaščitne obleke, mobilno in ročno digitalno radijsko postajo, agregat (7,4 kW), tri akumulatorske svetilke, dve večji gasilski sekiri, dve varnostni svetilki, večji kovček za prvo pomoč, tri kante za gorivo, vlečno jekleno vrv in nekaj ostale gasilske opreme manjše vrednosti.


2012

ORGANIZACIJSKI DEL:

Že januarja 2012 smo začeli z aktivnostmi za prijavo na razpis za urejanje vaških središč. Dela s katerimi smo želeli uspeti na razpisu so: asfaltiranje zgornjega parkirišča ob Gasilsko -  vaškem domu, ureditev strelovoda, osvetlitev poligona, položitev keramike v garaži ter pregrada dvorane v Gasilsko -  vaškem domu. Občni zbor smo imeli 25. 2. 2012, kjer smo se tudi dogovorili za potek dela v letu 2012. 24. 3 2012 smo skupaj z vaško skupnostjo priredili že tradicionalno praznovanje ob dnevu žena in materinskega dne. 1. 4. 2012 smo organizirali in izvedli skupščino Gasilske zveze Cankova v Gasilsko – vaškem domu Krašči. Skupaj je bilo na skupščini prisotnih 25 delegatov in Upravni odbor GZ Cankova ter gosti, med katerimi je bil častni predsednik Gasilske zveze Slovenije tovariš Ernest Eöry. Junija smo se potrudili in ročno naredili izkop in pripravili teren za postavitev betonski muld od ceste pa do garaže gasilskega doma. Tega mesca smo izvedli tudi vse kar je bilo potrebno, da smo lahko na upravni enoti prijavili Občinsko gasilsko tekmovanje in Turistično kmečke igre. 24. 6. 2012 smo organizirali občinsko gasilsko tekmovanje, kjer je bilo prijavljenih 21 ekip. Prireditev je bila izvedena in organizirana zelo dobro tako v tekmovalnem kot tudi v organizacijskem smislu. Bilo je tudi nekaj manjših spodrsljajev, ki jih je v prihodnje potrebno odpraviti. 27. 7. 2012  je bilo proščenje za Anino, kjer gasilci že tradicionalno imamo ponudbo pijače in hrane. 12. 8. 2012 smo člani PGD Krašči bili soorganizatorji turistično kmečkih iger. V društvu smo prevzeli organizacijo in izvedbo gostinskega dela iger. Če smo lahko z izvedbo in organizacijo iger še kar zadovoljni, ne moremo biti zadovoljni z izkupičkom od prireditve, ki je bil precej nižji od pričakovanega. K temu je botrovalo nekoliko hladnejše vreme in splošno finančno stanje v državi. Septembra smo izvedeli, da se je ugodilo naši prijavi na razpis za urejanje vaških središč, ki smo jo vložili skupaj z Občino Cankova. Do konca marca 2013 bodo predvidoma končana vsa dela s katerimi smo se prijavili na razpis, društvo pa mora poravnati 20% vrednosti vseh del.12. 10. 2012 so se tri naše članice udeležile petega posveta in srečanja gasilskih članic pomurja, ki je bilo v Odrancih. 9. 12 2012 smo v Kraščih organizirali srečanje veteranov Gasilske zveze Cankova. Srečanje je bilo na Turistični kmetiji Ferencovi in se ga je udeležilo 50 gasilcev. S Krašč nas je bilo šest od tega so bili štirje veterani.

Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2012 se je upravni odbor PGD Krašči sestal sedem krat.

 

POVELJSTVO:

Aprila so začele pridno vaditi članice in mlajši člani ter se tako pripravljati na pregled društva in občinsko gasilsko tekmovanje. 12. 5. 2012 je bil skupinski pregled društev Gasilske zveze Cankova pri Osnovni šoli Cankova. Tam smo preverili delovanje radijskih zvez, dihalnih aparatov in ostale gasilske opreme. Izvedli smo trodelni napad ter imeli skupinsko vajo na Osnovni šoli Cankova, kjer smo uporabili vso razpoložljivo opremo. 24. 6. 2012 smo v Kraščih organizirali občinsko gasilsko tekmovanje, kjer je bilo prijavljenih 21 ekip, ki so bile razdeljene v kategorije: člani in članice A, člani in članice B, pionirji, mladinci, starejši gasilci in člani A – gosti. Naše društvo sta zastopali ekipi članic in članov A. Članice A so zasedle tretjo mesto, člani A pa peto mesto. Za prehodni pokal Občine Cankova v sklaplanju sesalnega voda so bili člani A tretji. Članice A so se udeležile tudi nočnega tekmovanja v Radovcih, ki ga je žal prekinila nevihta. 15. in 16. 11. 2012 je bil v Bodoncih organiziran dvodnevni tečaj za varno delo z motorno žago, ki so se ga udeležili trije naši člani. 14. 12. 2012 je bila izvedena nenapovedana vaja, kjer je bil predviden požar v sušilnici sadja v Kraščih 36 – Šipošovi. Vaja je bila izvedena na deloven dan v času, ko je večina ljudi v službah, tako da smo lahko realno videli, kakšne so naše pomanjkljivosti in kje smo lahko s stanjem v Gasilski zvezi Cankova in po naših društvih zadovoljni.

V letu 2012 na srečo ni bilo nobene intervencije v našem društvu. 6. 4. 2012 je bil le požar na drogu električne napeljave v Kraščih, ki so ga uspešno obvladali gasilci iz Cankove, ki razpolagajo z ustrezno opremo.

Tudi letos smo se opremljali po naših najboljših močeh ter smo nabavili eno gasilsko zaščitno obleko, 2 kombinezona za gašenje požarov v naravi, 5 delovnih oblek, ena svečana ženska uniforma, 2 C ročnika, vedrovko, zaščitno mrežo za sesalni koš, hidrantni nastavek, ročnik z zasunom za B cev, ključ za podzemni hidrant, ključ za nadzemni hidrant, 3 kom 30 metrske reševalne vrvi s torbico, triopan, opozorilna zastava, signalni lopar, 6 kom 2 m. vezalne vrvi, kovček z orodjem, nosila, ki so štiri krat zložljiva, 3 ključe za spajanje sesalnih cevi, 2 ventilno – vezalni vrvi, kabelska roleta – 50 m., razdelilec 230 V, električni varnostni kabel, 4,5 m stojalo z dvema 1000 W reflektorjema, 400 V razdelilno omarico ter nekaj ostale gasilske opreme manjše vrednosti.


2011

 

ORGANIZACIJSKI DEL:
Takoj po Občnem zboru, ki je bil 12. 2. 2011 smo začeli v društvu z zbiranjem podpisov za brezplačen prenos zemljišč ob cesti, ki vodi do Gasilsko -  vaškega doma, na Občino Cankova. Namen tega je bil, da se čim prej naredi asfalt do Gasilsko -  vaškega doma. Februar je bil tudi mesec, ko smo aktivno pristopili k pripravi elaborata za prijavo na razpis za urejanje vaških središč. Dela s katerimi smo želeli uspeti na razpisu so: asfaltiranje zgornjega parkirišča ob Gasilsko -  vaškem domu, ureditev strelovoda, osvetlitev poligona, položitev keramike v garaži ter pregrada dvorane v Gasilsko -  vaškem domu. 5. 3. 2011 smo skupaj z vaško skupnostjo izvedli prvo pustno povorko po vasi, kjer smo zbirali sredstva za ureditev okolice Gasilsko – vaškega doma. 19. 3. 2011 smo prav tako skupaj z vaško skupnostjo priredili zabavo ob dnevu žena. Na tej zabavi je bila v izvedbi vaških igralcev uprizorjena  tudi  šaljiva dramska igra. Ker smo se na pobudo Prekmurskih štrkov – društva, ki tekmuje v vlečenju vrvi odločili, da naredimo poligon za vlečenje vrvi, smo aprila pristopili k temu projektu. Potrebno je bilo zakoličiti poligon in narediti izkop terena, nato je sledila postavitev robnikov in betoniranje samega poligona. Dela so trajala skoraj ves april, bil pa je to tudi zajeten finančni zalogaj, ki smo ga zmogli s pomočjo vaške skupnosti in društva Prekmurski štrki. 9. 4. 2011 je bil porušen stari gasilski dom v Pretmarju, ki je že kazil podobo vasi. V društvu smo se to leto prvič odločili, da bomo po vasi pobirali staro železo in ga nato prodali. Akcija se je izkazala za uspešno, saj smo napolnili štiri prikolice, kar je skupaj naneslo skoraj sedem ton železa in lep kup denarja. V začetku maja smo uredili teren okrog poligona, postavili temelje za nosilce zastav in le te tudi postavili. Maj je bil v znamenju priprav za kar dve prireditvi. Pripravljali smo se za prevzem prvega društvenega praporja in na tekmovanje v vlečenju vrvi. Prevzem prvega društvenega praporja je bil 5. 6. 2011. Ob desetih je bila maša v kapeli Sv. Ane v Kraščih, nato pa je sledila proslava in razvitje praporja pred Gasilsko – vaškem domu. Priprave za to prireditev so se začele že v letu 2010, ko smo naročili prapor. V začetku leta 2011 smo pričeli z iskanjem darovalcev spominskih lipic in spominskih trakov, iskali pa smo tudi sponzorje za prireditev in darovalce srečk za izpeljavo srečelova. Prireditev je bila zelo uspešna, saj smo uspeli pridobiti 21 darovalcev spominskih trakov in kar 58 darovalcev spominski lipic. Prevzem praporja pa si bomo zapomnili z izjemnim obiskom gasilcev, ki jih je bilo krepko čez sto. 11. 6. 2011 je bilo v Kraščih prvo vlečenje vrvi slovenske lige. Pri organizaciji in izvedbi prireditve smo pomagali Prekmurskim štrkom, ki so na koncu tekmovanja slavili prvo mesto. Julija smo uredili vris Gasilsko -  vaškega doma v Kataster stavb. 31. 7. 2011 je bilo proščenje za Anino, kjer gasilci že tradicionalno sodelujemo s ponudbo pijače in hrane. Avgusta smo naročili prve gasilske izkaznice za 14 naših članov. V jeseni pa smo končno dočakali, da je Občina Cankova začela z asfaltiranjem ceste do Gasilsko - vaškega doma. Naslednje leto bo potrebno ob cesti utrditi in razširiti bankine, da se bosta lahko srečala dva avtomobila. V decembru smo raznosili po vasi koledarje za leto 2012. Ob koncu leta smo pa  izvedeli, da bomo v letu 2012 v Kraščih imeli kar tri velike prireditve, kjer bomo gasilci organizatorji ali soorganizatorji prireditev. Te prireditve so Občinsko gasilsko tekmovanje, Turistično kmečke igre in Slovenska liga v vlečenju vrvi. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki so bile v letu 2011 se je upravni odbor PGD Krašči sestal kar deset krat.

POVELJSTVO:
Februarja in marca smo s pomočjo Gasilske zveze Cankova organizirali osnovni tečaj za gasilca. Tečaj je bil namenjen tudi za ostala društva v Gasilski zvezi Cankova. Tečaj je uspešno opravilo kar devet naših članov in članic. Pregled društva smo imeli 29. 5. 2011. V sklopu našega letošnjega pregleda društva, smo preizkusili tudi vso našo opremo. Prikazali smo napad na goreč objekt z odvzemom vode iz jezera in reševanje ljudi in materialnih dobrin iz objekta. Letos smo prvič uporabili dva nova dihalna aparata, ki nam omogočata reševanje ljudi iz objektov in gašenje notranjih požarov. Na sektorskih vajah v Gerlincih smo tekmovali z ekipama in sicer z članicami in člani (člani so bili tretji ter so se tako uvrstili na regijsko tekmovanje, članice pa so bile tudi tretje tekmovale so izven konkurence). Julija na nočnem tekmovanju v Motovilcih so člani osvojili odlično šesto mesto izmed skoraj petdeset prijavljenih ekip. Prav tako tega meseca smo se na Pertoči udeležili tekmovanja z staro ročno brizgalno, ki so ga letos priredili prvič. Avgusta so članice sodelovale v Bodoncih na nočnem tekmovanju. Naše člane  pa je septembra še čakalo regijsko tekmovanje v Črenšovcih, kjer pa ni bilo kakšnega vidnega rezultata.
To leto smo sodelovali tudi na dveh intervencijah in sicer sta dva naša operativca 12. 3. 2011 sodelovala ob gašenju požara v Gerlincih (gorelo je leseno gospodarsko poslopje, velikosti okrog 150 m2, ogrožena je bila stanovanjska hiša in sosednji objekti). Sedem gasilcev operativcev pa je 23. 7. 2011 žal moralo reševati našo sovaščanko iz Ledavskega jezera, kjer se je utopila. Tudi letos smo spet zagotavljali gasilsko stražo ob kresovanju na jezeru za 1 maj.
Tudi letos smo se opremljali po naših najboljših močeh ter smo nabavili eno gasilsko zaščitno obleko,  kombinezon za gašenje požarov v naravi, dva izolirna dihalna aparata, dva turbo ročnika, trojak, pet gasilnih aparatov ter nekaj ostale gasilske opreme manjše vrednosti.

2010


ORGANIZACIJSKI DEL:

Februarja smo sejno sobo opremili z večnamensko omaro in z veliko ovalno mizo ter tako pridobili primerno opremljen prostor za delovanje našega društva. Tega meseca je bila tudi narejena slikovna predstavitev del na Gasilsko – vaškem domu od leta 2000 do leta 2010. V začetku marca smo nabavili stojalo za zaščitno opremo naših gasilcev, nekatere ovire za tekmovanje ter držala za sesalne A in tlačne C cevi. Točilni pult v dvorani smo sezidali meseca marca. Istega meseca smo z vaško skupnostjo pripravili praznovanje ob dnevu žena. Aprila smo pripravili poligon, kjer so bila opravljena zemeljska dela z bagrom, sami pa smo pripravili zemljo na poligonu in posejali travo. Maja je bila nabavljena oprema za točilni pult in kuhinjo. Prav tako maja pa je padla dokončna odločitev, da bomo podrli gasilski dom v Pretmarju. V tem gasilskem domu smo imeli shranjeno motorno brizgalno iz leta 1942 (motor Breuer), prikolico za motorno brizgalno s pripadajočo opremo in ročno brizgalno znamke Walser (200 l/min), ki je bila v Kraščih že pred letom 1945, ko še ni bilo organiziranega gasilstva. Vsa ta oprema je bila v precej klavrnem stanju, zato smo s toliko večjim navdušenjem sprejeli pobudo mlajše generacije gasilcev, da bi to opremo, ki je že del zgodovine obnovili in popravili. Že pred poletjem je bila motorna brizgalna popravljena, obnovljena pa je bila tudi pripadajoča prikolica. 24. 7. 2010 je bil ponovni krst motorne brizgalne iz leta 1942, saj smo jo uporabili za slavolok s curki vode ob poroki predsednika PGD Krašči. Julija je bila zmontirana ograja na odru. Tega mesca je bil pobarvan opaž na gasilsko vaškem domu, na pročelje gasilskega doma je bil narisan Sv. Florijan. Prav tako smo zabetonirali nosilce za ograjo, ki je nameščena na dvorišču in na poligonu ob gasilskem domu. Zabetonirani so bili robnik ob garaži, v garaži pa so bile zmontirane police za opremo. Meseca avgusta je bila dokončana in pobarvana ograja ob zunanjih stopnicah, prebarvana so bila tudi garažna vrata. Saniran je bil omet v garaži in prebarvan je bil del garaže, dokončana je bila ograja ob gasilskem domu, navožen pa je bil tudi gramoz na parkirišče in na cesto do garaže. 14. 8. 2010 smo v kapeli Svete Ane imeli molitev za vse žive in pokojne gasilce iz Kraščev ter slavnostno sejo s podelitvijo zahval vsem gasilcem in vaščanom, ki so sodelovali pri gradnji Gasilsko - vaškega doma. 21. 8. 2010 smo v Kraščih imeli slavnostno otvoritev Gasilsko - vaškega doma, katerega smo po desetih letih gradnje predali svojemu namenu. Program prireditve je zajemal blagoslovitev Gasilsko - vaškega doma, kulturni program s slavnostnimi govorniki in gasilsko veselico. 12. 9. 2010 smo pripravili piknik za vse, ki so kakorkoli pomagali pri gradnji Gasilsko - vaškega doma, pri pripravah in pospravljanju ob otvoritvi Gasilsko - vaškega doma ter ob Aninem proščenju. Septembra je bil zamenjan ventil na vodovodni cevi v garaži. Oktobra smo prebarvali vsa okna in vrata na Gasilsko - vaškem domu. Nabavljeno in zmontirano je bilo zaščitno okovje za okna na Gasilsko - vaškem domu, v garažo pa so bila zmontirana dodatna vrata, ki nam bodo v prihodnje olajšala dostop do garaže. Nabavili smo tudi tri kovinske nosilce za zastave. Novembra je bilo obnovljeno korito za vodo na ročni brizgalni znamke Walser, obnovljeno in popravljeno pa je že kar nekaj delov ročne brizgalne, nekaj pa jih se še popravlja. Meseca decembra smo toplotno izolirali garažna vrata s stiroporjem. Tega meseca so bili tudi nabavljeni kandelabri in reflektorji za razsvetlitev poligona ob gasilskem domu. Na upravnem odboru smo v tem mesecu izbrali dobavitelja prvega gasilskega praporja za PGD Krašči. Za simbole na praporju smo izbrali Ledavsko jezero, Svetega Florijana in Gasilsko – vaški dom Krašči. Prevzem našega prvega praporja pa bo v nedeljo 5. 6. 2011.

 

POVELJSTVO:

16. 1. 2010 so trije naši člani uspešno opravili dvodnevni tečaj za nosilca dihalnih aparatov, ki se je odvijal na Igu. Tako smo dobili prve tri člane s specialnostjo nosilec dihalnih aparatov. Tudi to leto smo zagotavljali požarno varnost na kresovanju na jezeru ob 1. maju. V tem letu so se društvu pridružili štirje novi člani in kar sedem članic, kar je za naše društvo zelo veliko število. Letos smo po mnogih letih zopet imeli na občinskem tekmovanju v Skakovcih dve članski enoti (naši člani A so osvojili odlično drugo mesto). Žal nam je »zmanjkala« ena članica, da bi lahko tekmovali z enoto članic. 14. 8. 2010 je kar enajst naših članov napredovalo v višji čin. To leto smo nabavili eno zaščitno gasilsko obleko in smo nadaljevali z zamenjavo iztrošene gasilske opreme. 20. 9. 2010 se je naš član – operativec Jernej Marič, kot edini z GZ Cankova, udeležil odpravljanja posledic poplav v Ljubljani. Tudi to leto smo se operativci udeležili vaje ob mesecu požarne varnosti, ki je tokrat bila v Skakovcih. Oktobra sta se dva naša člana udeležila tridnevnega tečaja za tehničnega reševalca, ki sta ga 23. 10. 2010 uspešno opravila.

 

2009

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

Nabavljena je bila elektronska sirena (donacija občine Murska Sobota), ki jo je bilo potrebno prebarvati in obnoviti. Položen je bil venecian ob vhodu v Gasilsko - vaški dom, položeni so bili tudi robniki in prane plošče okrog Gasilsko - vaškega doma. Urejena je bila drenaža za gasilskim domom in navožen material. Urejena je bila notranjost dvorane, kjer so bili nabavljeni električni radiatorji in zmontirani obešalniki. V jeseni je bil položen venician na stopnišču ter položena keramika na balkonu. Prav tako je bila pobarvana balkonska ograja in deske. Na poligon za gasilskim domom so bile narejene stopnice nabavljeni pa so tudi bili robniki. Na gasilski dom je bil tudi napisan napis: GASILSKO - VAŠKI DOM. Novembra so bili tudi nabavljeni konferenčni stoli, omarica za sejno sobo in barski stoli. Tega meseca smo vzpostavili spletno stran PGD Krašči (http://www.pgdkrasci.lrf-pomurje.si/). Meseca decembra pa smo tudi uradno spremenili sedež društva iz Krašči 5 v Krašči 69.

POVELJSTVO:

Marca je kar osem naših članov uspešno zaključilo tečaj za strojnika. Zagotavljali smo tudi požarno varnost ob kresovanju na jezeru ob. 1. maju. Maja je bilo potrebno popraviti zavore na gasilskem vozilu. Prav tako so tega meseca bile preizkušene vse cevi in motorna brizgalna. Nabavljena je bila ena zaščitna obleka in trije zaščitni kombinezoni za gašenje požarov v naravi, bilo je zamenjano kar nekaj iztrošene drobne opreme. Meseca oktobra, pa je bila zmontirana na gasilski dom prva elektronska sirena, ki se je prvič oglasila prvo soboto v novembru. Naša desetina pa se je tudi udeležila treh tekmovanj. Na občinskem gasilskem tekmovanju v Gornjih Črncih smo zasedli odlično tretje mesto. Ob koncu leta smo izčrpali vodo iz vodnjaka našemu vaščanu. Decembra pa so trije naši člani opravili zdravniški pregled za tečaj nosilca dihalnih aparatov, ki se bo odvijal naslednje leto 15. in  16. januarja na Igu.

 

2008

 

ORGANIZACIJSKI DEL:

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2008, so bili v tem letu le delno izpolnjeni. Glavni cilj, ureditev notranjosti gasilskega doma nam je spodletel. Tako se ureditev notranjosti in okolice gasilskega doma prenese v leto 2009. Slovesna otvoritev gasilskega doma pa se predvideva v letu 2010.

POVELJSTVO:

V letu 2008 je gasilsko društvo nabavilo štiri nove sesalne ''A'' cevi. V tem letu je bil opravljen tudi servis gasilske sirene na elektromotor, ki pa bo na gasilski dom montirana v letu 2009. Ob koncu leta 2008 smo na tečaj za strojnika prijavili osem naših članov. Tečaj se bo odvijal v gasilskem domu v Murski Soboti, v februarju in marcu 2009.   

 

2007

 

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2007, so bili v tem letu tudi izpolnjeni. Na gasilskem domu smo s pomočjo vaščanov naredili fasado in uredili masko ostrešja. Ureditev notranjosti gasilskega doma pa se prenese v leto 2008. V tem letu je gasilsko društvo nabavilo tudi nekaj prepotrebne gasilske zaščitne opreme. Tako sta bili nabavljeni dve popolni gasilski zaščitni obleki, šest požarnih metel, nastavek za cisterno in ena naprtnjača. Društvo pa je tudi dobilo dva nižja gasilska častnika, ki sta uspešno končala izobraževanje za vodjo enote.   

 

2006

 

V začetku leta, na občnem zboru, smo si zadali cilj, da bomo naredili na Gasilsko – vaškem domu fasado, masko na ostrešju in nabavili pohištvo za Gasilsko – vaški dom. Žal pa smo ugotovili, da nič od tega ni bilo uresničeno, pa ne zaradi pomanjkanja volje, ampak zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Vsi ti projekti so tako prestavljeni na naslednje leto. Seveda pa društvo ni počivalo. Tako smo 9. 7. 2006 uspešno pripravili in izpeljali gasilske občinske vaje. Občinskih vaj so se udeležila vsa društva v občini, nekatera tudi z več ekipami. S to prireditvijo smo se še tako enkrat izkazali v organizacijskem smislu in tudi z delovno vnemo članov in vaščanov Kraščev. Proti koncu leta smo še nabavili okenske police, pesek in ostali material za fasado Gasilsko - vaškega doma.

 

2005

 

Že začetek leta 2005 je napovedoval, da bo to leto zelo uspešno, saj so že v januarju bili položeni estrihi v dvorani. Aprila je društvo nabavilo dve svečani uniformi. Mesec dni pred 60. obletnico (10. 7. 2005), smo bili izjemno delovni, saj smo tako rekoč tik pred obletnico naredili strope, položili keramiko in pobarvali notranjost doma. Marsikateri posamezniki so tako delali od jutra pa vse do pozne večeri, da smo lahko 60. obletnico praznovali v urejenem Gasilsko – vaškem domu. Obletnico smo praznovali v dveh delih. V soboto, 2. julija smo za vse pokojne in žive gasilce imeli sveto mašo v kapeli Sv. Ane, v Gasilsko – vaškem domu pa je potekala kulturna prireditev z naslovom »Kak je inda bilau v Kraščaj«, istočasno pa je potekala  tudi gasilska, etnografska in likovna  razstava. Ob koncu prireditve je še bila slavnostna seja, na kateri so bila podeljena priznanja za dolgoletno delo. Drugi del je bil v nedeljo, 10. 7. 2005. Tedaj je bila svečana proslava, na kateri so bila podeljena priznanja še veteranom ter priznanja gasilske zveze Slovenije in občinske gasilske zveze. Po proslavi je sledila še gasilska veselica. Meseca septembra je društvo nabavilo 20 novih stolov in 40 novih klopi.

 

2004

 

V letu 2004 je bilo potrebno prebarvati orodno vozilo. Ponagajala nam je tudi motorna brizgalna, tako da smo morali opraviti temeljit servis le-te. V tem letu je bila v celoti urejena sejna soba in sanitarije gasilskega doma.

 

2003

 

Leta 2003 prav tako nismo počivali. Gasilski dom smo priklopili na električno in vodovodno omrežje. 16. junija 2003 smo preselili gasilsko vozilo in vso opremo v novo orodišče. V sejni sobi in v sanitarijah je bila pložena keramika. Narejena je bila tudi greznica, delno pa se je uredila tudi okolica. Ob koncu leta pa je bil, kot zadnje dejanje tega leta, porušen stari gasilski dom ob glavni cesti.


Stari gasilski dom

 

 

2002

 

V letu 2002 je bila garaža v celoti končana (prvo so bila montirana vrata, nato je bila garaža ometana in potem je bil položen še estrih). V tem letu je bila na gasilskem domu končana tudi streha, ob koncu leta pa smo še vgradili okna in ometali celotno dvorano.

 

2001

 

Leto 2001 je bilo v znamenju nadaljevanja gradnje gasilskega doma. To leto smo zabetonirali ploščo dvorane in sezidali zidove celotnega gasilskega doma.

Gasilska slika po končanem delu

2000

 

Leto 2000 je bilo za PGD Krašči zelo delovno. To leto je bilo v Kraščih Evropsko prvenstvo v letenju z motornimi zmaji. To prireditev je pripravilo PGD Krašči skupaj s Društvom jadralnih padalcev ŠTRK iz Murske Sobote. Prireditev je trajala dva dni in to 29. in 30. aprila. Postavljen je bil tudi nov svetovni rekord v letenju z motornim jadralnim padalom, ki ga je postavil Vojko Prah iz Murske Sobote. Tega leta se je tudi začela gradnja gasilskega doma. Kot prvo je bilo potrebno porušiti del starega gospodarskega poslopja, da smo lahko začeli z gradnjo garaže. Le-to smo tudi to leto sezidali, ob koncu leta pa smo še porušili stanovanjski del starega poslopja.

 

1999

 

Po dolgotrajnem iskanju primerne lokacije za gradnjo gasilskega doma smo le-to končno našli. Tako smo leta 1999 odkupili parcelo in gradnja se je lahko začela. Tega leta so bile nabavljene tudi nove gasilske čelade, saj stare več niso bile primerne.

 

1995

 

Leta 1995 pa je bilo nabavljenih 15 novih paradnih uniform, kar dokazuje, da je zanimanje za gasilstvo še vedno zelo veliko.

 

1991

 

Leta 1991 smo naredili 10 kompletov miz s klopmi.

 

1985

 

Že naslednje leto (septembra 1985) je bila prireditev prikaza padalskih skokov in prikaz letenja. To prireditev je spet pripravilo PGD Krašči skupaj z Aero klubom Murska Sobota. Med prireditvijo je v Ledavsko jezero, zaradi nizkega leta strmoglavilo športno letalo. Pilota so rešili soboški gasilci.

Odkar je bil nabavljen gasilski avtomobil, nam je bil glavni cilj izgradnja gasilskega doma. V ta namen je bilo pripravljenih kar nekaj veselic, izkupiček pa smo porabili za nabavo opeke za nov gasilski dom. Gradnja gasilskega doma se je vedno bolj zamikala, saj nismo mogli najti ustrezne lokacije za le-tega.

 

1984

 

Društvo ni mirovalo in tako si je leta 1984 zadalo nalogo čim prej nabaviti sodobno gasilsko vozilo. Ker nismo bili v programu nabav, nam gasilska zveza ni mogla pomagati in denar smo morali zbrati sami. Zopet smo izvedli nabiralno akcijo, ki je bila izjemno uspešna. Tako je bil prevzem gasilskega vozila, IMV Gasilec, že 8. julija 1984. Tega leta so prodali rabljeno motorno brizgalno znamke Ziegler zmogljivosti 600 l/min, ki je bila nabavljena leta 1975.

Avgusta 1984 je PGD Krašči skupaj z Aero klubom Rakičan pripravilo tekmovanje v padalskih skokih.

Prevzem gasilskega vozila 1984

1982

 

Leta 1982 je bila v prostovoljnem gasilskem društvu Krašči ustanovljena reševalna ekipa civilne zaščite. Še isto leto smo od štaba civilne zaščite dobili reševalni čoln z motorjem in ostalo pripadajočo opremo. Že naslednje leto se je ekipa udeležila tekmovanja na reki Muri ter med 14 ekipami zasedla tretje mesto. Taki odlični rezultati so se ponovili še nekajkrat.


Enota civilne zaščite 1982

 

1975

 

Leta 1975 je bil narejen voz za prevoz motorne brizgalne, ki ga je vlekel traktor. Tega leta je bila tudi nabavljena rabljena motorna brizgalna znamke Ziegler z vso pripadajočo opremo, ki je imela zmogljivost 600 l/min. Tako je gasilko društvo Krašči imelo v lasti dve motorni brizgalni znamke Ziegler z vso pripadajočo opremo.

 

1974

 

Do leta 1974 društvo ni imelo večjih uspehov. Tega leta pa je društvo nabavilo novo motorno brizgalno z vso pripadajočo opremo znamke Ziegler, zmogljivosti 800 l/min. Ker je tehnologija s časom napredovala, je bila le-ta nujno potrebna, saj stara motorna brizgalna več ni bila ustrezna. V ta namen je bila izvedena nabiralna akcija po domači in okoliških vaseh. Uraden prevzem motorne brizgalne pa je bil 25. avgusta 1974.

Prevzem motorne brizgalne Ziegler 1974

1965 - 1973

 

Med leti 1965 – 1973 nam je PGD Borovnica podarila rabljeno motorno brizgalno, ki je imela zmogljivost 800 l/min, motor je bil znamke Breuer, letnica izdelave pa 1942.

 

1964

 

Leta 1964 je gasilsko društvo zgradilo še eno orodišče, in sicer  na levem bregu Ledave – v Pretmarju, kamor je bila spravljena ročna brizgalna znamke Walser.

Orodišče Pretnar


1954 – 1963

 

Od leta 1954 do leta 1963 je društvo mirovalo in bi skoraj razpadlo, toda nekateri zavedni člani so zbrali novih moči in s pomočjo novih članov poskrbeli, da se je društvo še naprej razvijalo. Tako so se odločili, da izvedejo nabiralno akcijo in z zbranimi sredstvi v Avstriji nabavijo prvo motorno brizgalno znamke DKW. To jim je tudi uspelo in 2. 6. 1963 je bil prevzem le-te.

 

1954

 

1954. leta je PGD Krašči dobilo prvega gasilskega podčastnika. To je bil Segeri Alojz.

 

1951

 

Leto 1951 je bilo leto strokovnega izobraževanja, saj je 14 članov in članic opravilo izpit za izprašanega gasilca.

 

1950

 

Leta 1950 so bile v Kraščih prve sektorske vaje, na katerih so se izkazali člani našega društva, tako v organizacijskem, kot tudi tekmovalnem smislu. Ob tej priložnosti je društvo tudi nabavilo 15 parov paradnih uniform. Tega leta sta se PGD Kašči in PGD Ropoča združili v eno društvo. Za predsednika je bil izvoljen Franc Vogrinčič (PGD Krašči) za poveljnika pa Štefan Flisar (PGD Ropoča). V tej sestavi je društvo delovalo do leta 1952.

 

1948

 

Leta 1948 je društvo preuredilo enoosno ročno brizgalno (Walser – 200 l/min.) v dvoosno, nekoliko kasneje pa priredilo veselico, s katero je pokrilo stroške preureditve.

 

1947

 

Naslednje leto se je društvu pridružilo 8 aktivnih članov in kar 84 podpornih članov.

 

USTANOVITEV PGD KRAŠČI

 

V Kraščih vse do leta 1945 ni bilo organiziranega gasilstva, čeprav je dvokolesna ročna brizgalna bila  nabavljena že mnogo prej. Z njo je upravljal vsakokratni župan, ki je tudi določil nekaj mož za delo z njo. Torej lahko rečemo, da je PGD Krašči v zametkih delovalo že v času okupacije.

 

Glede na situacijo in dejstvo, da je v okolici bilo kar nekaj društev z dolgoletnim stažem, so se tudi v Kraščih odločili za ustanovitev gasilskega društva, ki ne bo samo strokovno pripravljeno, temveč bo tudi težilo k splošnemu napredku vasi. PGD Krašči je začelo delovati na predlog Okrajnega ljudskega odbora in nekaterih zavednih članov – vaščanov, kot so: DOMITER Mihael, ČONTALA Anton, MADJAR Franc, VOGRINČIČ Franc in HARI Alojz. Ustanovni občni zbor PGD Krašči je bil sklican 26.12.1945 v gostilni Franca Vogrinčiča, katerega so se udeležili:

Barbarič Janez, Čontala Alojz, Čontala Anton, Domiter Jožef, Domiter Mihael, Ficko Avgust, Ficko Janez, Ficko Viljem, Gider Janez, Hari Alojz, Hari Vendel, Haužar Jožef, Kolmanko Jožef, Kornik Alojz, Kornik Franc, Kosednar Franc, Kuzmič Franc h. št. 64, Kuzmič Franc h. št. 68, Kuzmič Mihael, Lenarčič Vendel, Madjar Franc, Madžar Jožef, Makovec Janez, Menciger Ludvik, Opaka Alojz, Segeri Alojz, Segeri Jožef, Smodiš Štefan, Šadl Janez, Šinko Jožef, Vogrinčič Franc, Vogrinčič Janez, Vogrinčič Jožef, Volf Viljem in Vučak Alojz.


PGD Krašči je bilo registrirano 26. 2. 1946 in takrat je začelo tudi uradno delovati.

 

  • Prva gasilska četa je štela 28 aktivnih članov in nekaj podpornih članov.
  • Prvo vodstvo gasilske čete je bilo izvoljeno 26. 2. 1946 in je skrbno vodilo četo. V vodstvu so bili:

Poveljnik: Vogrinčič Franc; Krašči 7,

Podpoveljnik: Madjar Franc; Krašči 10,

Namestnik podpoveljnika: Hari Alojz; Krašči 72,

Tajnik: Geder Janez; Krašči 44,

Blagajnik: Čontala Anton; Krašči 47,

Odborniki: Šinko Jožef; Krašči 73, Segeri Jožef (hišna št. 55) in Hari Vendel (hišna št. 32),

Vodji sanitete: Šinko Jožef; Krašči 73 in Volf Viljem; Krašči 1,

Trobentač: Vogrinčič Janez; Krašči 3.

 

  • Takrat je imelo gasilsko društvo v lasti le enoosno ročno brizgalno Walser zmogljivosti 200 l/min in nekaj metrov cevi, spravljeno v majhni šupi podobni bajti, ki ni več služila svojemu namenu.
  • S pomočjo prostovoljnih prispevkov vaščanov Krašč, so tako začeli graditi gasilski dom in popravljati gasilsko orodje.
  • Otvoritev gasilskega doma je bila 30. 9. 1946. Največ zaslug pri gradnji gasilskega doma imata Domiter Mihael in Čontala Alojz. Posebej pa je potrebno pohvaliti zidarja Benko Karla, ki je gasilski dom tudi zgradil.
  • Prvo veselico je pripravilo društvo ob otvoritvi gasilskega doma in tako prišlo do prepotrebnih sredstev za pokritje dotedanjih stroškov.
  • Še istega leta je društvo nabavilo gasilske čelade.
  • Gasilska četa je že leta 1946 pomagala pri dveh požarih na Pertoči in pospremila 3 vaščane na svoji zadnji poti.

SOVRAŠTVO NE GOJIMO, POZNAMO LE POMOČ,
POMAGAT PRIHITIMO, NAJ BO DAN ALI NOČ!
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se