PGD KRAŠČI
KRAŠČI 69
9261 CANKOVA
pgd.krasci@gmail.com
DŠ: 18681107
TRR: SI56 0235 4001 1357 427

Aktualno

<< < 1 2 3 4 > >>
 

27.02.2010 – Redni letni občni zbor PGD Krašči

Na občnem zboru smo obravnavali poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije o delu PGD Krašči v letu 2009. Poročila so bila dobro pripravljena, izčrpna in nazorna, tako da so bila sprejeta skoraj brez pripomb.

Sprejet je bil tudi izčrpen plan dela za leto 2010, katerega glavni cilj je odprtje Gasilsko – vaškega doma Krašči 21.8.2010. Na operativnem področju bomo še naprej pošiljali čim več naših članov na izobraževanja ter nadaljevali z dinamiko nabav zaščitne gasilske opreme.

Obravnavali smo tudi plan dela do leta 2013, katerega glavni cilji so: 2010 – otvoritev Gasilsko – vaškega doma Krašči; 2011 – prevzem prvega gasilskega društvenega praporja; 2012/13 – zamenjava našega dotrajanega gasilskega vozila, ki smo ga nabavili v letu 1984, z sodobnim gasilskim vozilom - GVV1, ki nam bo omogočal, da bomo na manjših intervencijah primerno opremljeni in operativno samozadostni.

Sprejeli smo tudi dva sklepa in sicer:

Sklep št. 1: Predsednika, g. Darijana Mariča, se zadolži, da se glede ureditve okolice Gasilsko – vaškega doma Krašči, ceste do Gasilsko – vaškega doma – navoz gramoza, postavitve dodatnih betonskih cevi v jarkih, betoniranja prepustov, položitve kanolet in košnje trave sproti dogovarja z županom g. Dragom Vogrinčičem. V vsa ta dela se naj v največji meri vključijo občinski javni delavci.

Sklep št. 2: Občni zbor PGD Krašči nalaga Občini Cankova, županu občine Cankova in vsem svetnikom občine Cankova, da v rebalansu proračuna občine Cankova za leto 2010 upoštevajo in izglasujejo sredstva za dokončanje Gasilsko – Vaškega doma Krašči v višini vsaj 4.000,00 €. S temi sredstvi bo omogočena otvoritev Gasilsko – Vaškega doma Krašči 21. 8. 2010. Upravni odbor PGD Krašči pa naj pripravi finančno ovrednotenje del v Gasilsko - vaškem domu Krašči v letu 2010, ki so potrebna za otvoritev Vaško – gasilskega  doma, le-ta pa naj bodo priloga k temu sklepu.

Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta na občnem zboru PGD Krašči.

Na tem občnem zboru smo med nas tudi sprejeli eno novo članico in enega člana.

 
 

Sprememba naslova sedeža PGD Krašči


Nov uradni naslov sedeža PGD Krašči je od 15. 12. 2009 Krašči 69.

 

Stari naslov sedeža PGD Krašči je bil v starem gasilskem domu s hišno številko Krašči 5. Kot je bilo razvidno iz dejanskega stanja, smo stari gasilski dom (s hišno številko 5) porušili že leta 2003. 19. 6. 2003 smo celotno orodišče preselili na novo lokacijo, v nov Gasilsko – vaški dom. Ker dejansko stanje hišne številke ni ustrezalo uradnim evidencam, smo v začetku decembra zaprosili Upravno enoto Murska Sobota, za spremembo naslova sedeža. 15. 12. 2009 je bila izdana odločba, ki je uredila uradne evidence o sedežu društva z dejanskim stanjem v naravi.

 
Tako je uradni naslov sedeža PGD Krašči sedaj Krašči 69.
 
 

Montaža elektronske sirene na gasilski dom - 17. 10. 2009


17. 10. 2009 smo zmontirali prvo sireno na naš gasilski dom. Ta sirena je sodobna elektronska sirena, ki smo jo pridobili kot donacijo občine Murska Sobota. Sireno smo imeli že v gasilskem domu meseca marca,
vendar jo je bilo potrebno generalno obnoviti. V celoti je bila prebarvana, zamenjana so bila vsa tesnila, na novo so bile potegnjene vse žice, nov pa je tudi pokrov na sireni, saj je bila prej montirana pod streho, mi pa jo imamo montirano na strehi. V začetku oktobra smo pridobili še omarico z elektroniko, ki smo jo takoj zmontirali. Sirena je bila nato s pomočjo dvigala dvignjena na streho, v naslednjem koraku pa smo jo še povezali v celoten sistem. Sirena ima tudi možnost aktiviranja iz Regionalnega centra za obveščanje, vendar ta možnost ni izkoriščena. Če bi hoteli to možnost izkoristiti, bi jo bilo potrebno povezati z telefonskim omrežjem, kar ni niti tako velik zalogaj, večji zalogaj bi bila nadgradnja sirene, ki stane približno 700 €. To pa ostane izziv za prihodnost, seveda ob pomoči Gasilske zveze Cankova.

Takoj po montaži (naslednji dan)  sirene, je bil prikaz aktivacije sirene. Namreč aktivacija elektronske sirene je nekoliko bolj specifična, kot je aktivacija siren na elektromotor. Na prikaz delovanja sirene so bili vabljeni predvsem operativni člani, ki imajo možnost dostopa komandne omarice za aktivacijo sirene. Sam opis delovanja sirene in kako se sirena aktivira, nam je prikazal naš član, ki je bil zadolžen za montažo sirene na gasilski dom.

 

Prvič se je naša sirena “uradno” oglasila prvo soboto v novembru, ob 1200, ob preizkusu siren. Vsi pa seveda upamo, da jo bomo slišali le vsako prvo soboto v mesecu in ne ob pozivu zaradi požara ali kakršne koli druge nesreče.

 
 

Sklep o nabavi novega gasilskega vozila - 14. 3. 2009


Na rednem Občnem zboru PGD Krašči, ki je bil dne 14. 3. 2009 ob 1900 v prostorih Gasilsko – Vaškega doma Krašči, je bil sprejet sklep o nabavi novega gasilskega vozila. Staro gasilsko vozilo je namreč v uporabi od leta 1984 in že zdavnaj več ne ustreza merilom, ki so danes postavljena za gasilska vozila. S tem vozilom, ki ga imamo sedaj, le še komaj opravljamo naloge varstva in zaščite pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

Na podlagi teh dejstev je Občni zbor PGD Krašči sprejel sklep, ki se glasi:

Novo gasilsko vozilo PGD Krašči bo nabavljeno v letu 2013 do 2014. Ta sklep se posreduje GZ Cankova ter občini Cankova, tako da bosta lahko pripravili podlago za sofinanciranje gasilskega vozila.

 
 

Občni zbor PGD Krašči - 14. 3. 2009


To leto je bilo zaradi odstopa dosedanjega predsednika, ki je odstopil zaradi osebnih razlogov, izredno volilno leto. Občni zbor PGD Krašči je tako imel nalogo, da izvolil novo vodstvo. Izvoljeni organi PGD Krašči za obdobje 2009 – 2013 so:

UPRAVNI ODBOR

ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE

 1. Predsednik: MARIČ DARIJAN
 2. Podpredsednik: VOLF DRAGO
 3. Blagajnik: MARIČ DRAGO
 4. Tajnik: MALAČIČ GEZA
 5. Član upravnega odbora - predstavnik mladine: DOMITER BOŠTJAN
 6. Član upravnega odbora - predstavnik veteranov: ŠIPOŠ ŠTEFAN

 

OPERATIVNE FUNKCIJE

 1. Poveljnik gasilske enote 1 kategorije: DOMITER JANEZ
 2. Podpoveljnik gasilske enote 1 kategorije: ga nimamo
 3. Vodja oddelka – desetar: MARIČ JERNEJ
 4. Vodja skupine: FICKO BOŠTJAN
 5. Glavni strojnik: ŠINKO FRANC
 6. Orodjar: FICKO FRANC

 

NADZORNI ODBOR

 1. Predsednik nadzornega odbora: DOMITER JOŽEF
 2. Član nadzornega odbora: VOGRINČIČ VIKTOR
 3. Član nadzornega odbora: ŠINKO FRANC

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 1. Predsednik disciplinske komisije: WOLF STANISLAV
 2. Član disciplinske komisije: FICKO FRANC
 3. Član disciplinske komisije: DOMITER JOŽE
 4. Namestnik disciplinske komisije: MARIČ JERNEJ
 5. Namestnik disciplinske komisije: WOLF ZORAN

ČLANI ZA SKUPŠČINO GZ CANKOVA

 1. MARIČ DRAGO
 2. in PREDSEDNIK ali POVELJNIK

 

Na koncu se je še dosedanji predsednik društva Zdenko Beloševič zahvalil za podporo pri vodenju društva in izrazil svojo podporo v nadaljnjem delu društva.

 
 

Občni zbor PGD Krašči 16. 2. 2008

To leto je bilo redno volilno leto, ko je Občni zbor volil člane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in člane za skupščino Gasilske zveze Cankova. Izvoljeni organi PGD Krašči za obdobje 2008 – 2013 so:

UPRAVNI ODBOR

ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE

 1. Predsednik: BELOŠEVIČ ZDENKO
 2. Podpredsednik: VOLF DRAGO
 3. Blagajnik: MARIČ DRAGO
 4. Tajnik: MALAČIČ GEZA
 5. Član upravnega odbora - predstavnik mladine: DOMITER BOŠTJAN
 6. Član upravnega odbora - predstavnik veteranov: ŠIPOŠ ŠTEFAN

 

OPERATIVNE FUNKCIJE

 1. Poveljnik gasilske enote 1 kategorije: DOMITER JANEZ
 2. Podpoveljnik gasilske enote 1 kategorije: MARIČ DARIJAN
 3. Vodja oddelka – desetar: MARIČ JERNEJ
 4. Vodja skupine: FICKO BOŠTJAN
 5. Glavni strojnik: ŠINKO FRANC
 6. Orodjar: FICKO FRANC

 

NADZORNI ODBOR

 1. Predsednik nadzornega odbora: DOMITER JOŽEF
 2. Član nadzornega odbora: VOGRINČIČ VIKTOR
 3. Član nadzornega odbora: ŠINKO FRANC

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 1. Predsednik disciplinske komisije: WOLF STANISLAV
 2. Član disciplinske komisije: FICKO FRANC
 3. Član disciplinske komisije: DOMITER JOŽE
 4. Namestnik disciplinske komisije: MARIČ JERNEJ
 5. Namestnik disciplinske komisije: WOLF ZORAN

 

ČLANI ZA SKUPŠČINO GZ CANKOVA:

 1. BELOŠEVIČ ZDENKO
 2. DOMITER JANEZ
 3. MARIČ DRAGO

 
 

Spletna stran

Vzpostavljena je spletna stran naše organizacije, kjer vas bomo seznanili z aktualnim dogajanjem in poslanstvom naše organizacije. Vabimo vas, da si jo podrobno ogledate in jo obiskujete tudi v prihodnje.
 
<< < 1 2 3 4 > >>
SOVRAŠTVO NE GOJIMO, POZNAMO LE POMOČ,
POMAGAT PRIHITIMO, NAJ BO DAN ALI NOČ!
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se